Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer? Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?
02 Haziran 2020 - 19:05


Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması olup eski kanundaki adıyla şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Özel boşanma sebepleri ise zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. Çekişmeli boşanma davasını açacak olan kişi, yalnızca kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden birisine dayandırarak boşanma davası açabilir.
 

 
BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
 
Boşanma, hukukumuzda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki şekilde gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma tarafların bir protokol hazırlayarak bunu mahkeme huzuruna sunmaları ve mahkemenin bu protokolü kabul etmesi ile birlikte gerçekleşen boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanma davasında ise boşanmanın özel veya genel sebeplerine dayanılarak elinizdeki belge veya bilgilerin durumuna göre mahkemeye sunmanız gerecektir.
 
Anlaşmalı boşanmada öncelikle tarafların kendi rızalarıyla oluşturdukları bir protokol olması gerekmektedir. Protokolde boşanma sonrası, mal varlığı ile ilgili durumlar ve eğer varsa çocukların velayeti ile ilgili unsurlar yer almalıdır. Belirtmeliyiz ki boşanma türü anlaşmalı boşanma bile olsa aile mahkemesi hakimi bunu kabul etmeyerek değiştirilmesini isteyebilecektir. Eşler değişiklikleri kabul ederlerse boşanma gerçekleşebilecektir. Aksi halde hakim boşanmaya karar vermeyebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü dışında eşlerin ve varsa çocukların kimlik suretleri ve varsa avukatların vekalet belgelerinin de mahkemeye sunulması gerekir. Belgeler hazırlandığı zaman harç ve gider avanslarının yatırılmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma ile ilgili şartlar yerine getirilmiş olacaktır.
 
Anlaşmalı boşanmayla ilgili bir diğer durum da eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde devir, ödeme, taahhüt gibi işlemlerdir; eğer taraflar bunlardan söz ettilerse bunların belgelendirilerek dosyada sunulması gerekir. Aksi halde hakim dosyada görmediği şeyler üzerinden karar veremeyecektir.
 
Boşanma talepli dava dilekçesi düzenlenmeli, anlaşmalı boşanma davası açılacak ise dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de düzenlenmelidir. Belgelerini hazırlayan davacı, adliyede tevzi bürosuna başvurarak dava açma işlemlerini gerçekleştirebilir. Dava açarken mutlaka harcın yatırılması gerekmektedir. Başvuru ve peşin harç ile birlikte mahkemenin posta giderlerini de içeren gider avansı da yatırılmalıdır.
 
Taraflar boşanma konusunda uzlaşamamış ise boşanmak isteyen eşin çekişmeli boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Dava açacak olan eş, boşanma sebeplerini ve boşanma talebini içerir dilekçesini hazırlayarak ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilecektir.
 
Anlaşmalı boşanmaK için öncelikle tarafların boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarında (nafaka, mal rejimi, tazminat, velayet) anlaşması gerekmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte dava dilekçesi düzenlemelidir. Protokolün 1 nüshası mahkeme dosyasına, diğer 2 nüshası ise taraflara verilmek üzere 3 nüsha düzenlenmeli ve ıslak imzalı olmalıdır. Hazırlanan protokoller ve dilekçe ile birlikte bulundukları yerdeki adliyede tevzi bürosuna başvurarak dava açma işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 
SES KAYITLARI VE MESAJLAR DELİL SAYILIR MI?
 
Bir davada iddialarını ispatlamak isteyen taraf, mahkemeye hukuka uygun deliller sunmalıdır; hukuka aykırı deliller sunması halinde hem mahkeme hükme esas almayacak hem de suç işlemiş olacaktır. Bu nedenle kişinin ses kayıtları, videolar, Facebook ve Whatsapp mesajları kişinin rızası olmadan ele geçirilmiş ise özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemiş olacaktır.
 
Fiziksel şiddete uğrayan kimse, darp raporu almalı ve eşinden şikayetçi olarak suç duyurusunda bulunmalıdır. Şiddet gören eş savcılık, kadın sivil toplum kuruluşları, baroların kadın danışma merkezleri ve adli yardım kuruluşları, polis merkezleri, jandarma karakolları, sağlık kuruluşları ve Alo 183'ü arayarak başvuruda bulunabilir.
 

 
BOŞANMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
 
Çekişmeli boşanma davaları türlerine göre mahkemeye sunulacak belgeler de farklılık gösterecektir. Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığıdır. Boşanmanın genel sebebi de evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da halkça bilinen adıyla söyleyecek olursak şiddetli geçimsizliktir. Boşanmaya sebep olan olayın ispatı da ancak iddia edene ait olacaktır. 
 
Çekişmeli boşanma davasında da dava dilekçesi, tarafların ve eğer varsa çocukların nüfus suretleri ve tarafların avukatları varsa avukatlara verilen resimli vekaletnameler mahkemeye sunulmalıdır. Bunlar dışında çekişmeli boşanmaya konu olan olayın ispatı ile ilgili olan hukuka uygun şekilde elde edilmiş bilgi ve belgelerin tamamı mahkemeye sunulmalıdır. Sunulacak belgelere örnek verecek olursak; darp raporu, banka ekstreleri, yazışmalar, otel kayıtları, tanık listeleri, sosyal medya paylaşımları gibi delillerdir, bunlar ve benzeri tüm delillerin mahkeme huzuruna sunulması gerekmektedir. Ayrıca eğer eşlerin maddi ve manevi tazminat talepleri varsa bu taleplerini de mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Boşanma için sunulacak belgeler boşanma olaylarına göre farklılık gösterir. Örnek verecek olursak terke dayalı boşanmada ihtarları ve evden ayrılan eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi kaynaklı deliller ortaya sunulurken, zinaya dayalı boşanmada diğer eşin kendisini aldattığına dair belgelerin sunulması gerekmektedir. Mahkeme bütün bunları detaylı şekilde inceleyerek boşanmaya gerek olup olmadığına karar verecektir.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?
 
Türkiye'de iki tür boşanma davası vardır; birincisi anlaşmalı, ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona eren ve tarafların boşanma ile boşanmaya bağlı konularda mutabakata vardığı davadır. Çekişmeli boşanma davası ise boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet konularında veya konulardan birinde tarafların uzlaşamaması halinde açılan davadır. Anlaşmalı boşanma gibi tek celsede sona ermemektedir.
 
Her dava süreci mahkemenin iş yoğunluğu, dosyadaki delillerin toplanılması ve tebligat sürecine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak ortalama bir süre vermek gerekir ise anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar sürmekte, çekişmeli boşanma davası ise 1-1,5 sene kadar sürmektedir.
 
BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILMALI?
 
Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yer yönünden yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum