Yeni Bölgesel Güç: Azerbaycan

Yeni Bölgesel Güç: Azerbaycan

Dağlık Karabağ Zaferi

Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yaşanan gerilim ve çatışma, Ermenistan'ın işgalci ve uluslararası hukuku hiçe saydığı şanlı Karabağ zaferinde üç yıl beş ay geçti bu zaman zarfında başta Kardeş Azerbaycan ve Türkiye'nin çabaları hem küresel hem de bölgesel olarak dünya kamuoyunu sunuldu.  

Türkiye Azerbaycan ve diğer türk devletlerine kesintisiz geçiş yapan Laçin ve Zengezur koridorun bağımsızlığı ve gerçek sahibi olan Azerbaycan eline geçmesi tarihî İpek tekrar harekete geçmesini bilinmektedir. Siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliği sağlamaktadır. Sadece bölgesel olarak düşünülmemelidir, küresel bir aktör oynayacak tarihî ipek yolunun önemli startejik noktaları türk devletlerin içersinde yer almaktadır. En son durağı ise İngiltere de bitmektedir. Asya, Kafkaslar, Avrasya ve Avrupa kadar uzanan demiryolu projesi olan ipek yolu dünya siyasetinde hem küresel hem de bölgesel yeni güçler ortaya çıkartacak Türkiye küresel bir güç olma yolunda Türk devletler, İslam dünyası ve Batı dünyası ile daima ilişkileri iyi tutan ve kilit rol oynamıştır. Yeni bölgesel güç ise Azerbaycan'dır ama en büyük engel İran Zengezur koridoru ile ilgili dolaylı olarak sorun çıkartan Türkiye'nin kara bağlantısı ve Azerbaycan bölgede yeni bir güç olarak görmeyi istemiyor kendince haklı sebepleri olsa da neticede bedeli kanla ve binlerce şehidin kanı ile ödenmiş bir zafer var. 

İran zengezur ile ilgili kara propaganda, üretmektedir başta İran kamuoyunu olmak üzere tüm dünyada şöyle bir mesaj vermektedir. "Turan eşittir, Nato ve İsrail demektir. Türk Devletler Teşkilatı bu itham ile ilgili hiç bir ilgisi olmadığını görülmektedir. Binlerce yıl sömürgeye karşı olan ezilen insanların yanında olan başta Türkiye ve diğer türki devletler kombike olan dünya siyasetine karşı bir karındaş olmanın gereğini yapmaktadır. Başta ortak kültürel olmak üzere her kategoride birlik olmanın gereğini yapmaktadır. 

İran'nın korkulu rüyası kendi topraklarındaki Türkleri bu durama destek vermesi ki, verilmektedir destek. İran türkleri türk devletler teşkilatını desteklemektedir. Hatta iler ki süreçlerde İran türkleri özerklik isteyecek ve bu durum batılı başta Amerika ve Avrupalı devletler destek verecek. Her türlü imtiyazı sunacak. Tek bir amaç Şii İran tutumunu bölgede azaltmak olacak. 

İran bu nedenle Zengezur koridoruna karşı dolaylı olarak manipülatif söylemlerle algı yönetimi yapmaktadır. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devletinin türk dünyasına uzanan kara bağlantısını hem de bölgenin yeni yükselen yıldızı olan Azerbaycan'a karşı tutum izlemektedir. 

Yeni Bölgesel Güç: Azerbaycan 

Güney Kafkaslar da bir Avrasya ülkesidir. En büyük müttefiki Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Son zamanlarda özellikle 2'nci Dağlık Karabağ savaşında ve onun akabinin de dış politika da aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Bunun en somut örneklerden bir tanesi ise; Rusya ve Ukrayna savaşında Ukrayna'ya insanî yardımda bulundu, bu çok önemli bir hareket idi şöyle ki, Rusya'nın bölgedeki hegomanik bir güç olduğunu bilinmektedir. Buna rağmen bağımsız bir türki devlet olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra İsrail ile olan ilişkisi iyi derecede hatta Türkiye ile İsrail arasında olan gerginlik ve ilişkilerin koptuğu bir dönemde arabuluculuk yaptı. Tarafları uzlaştırdı bu başta İlham Aliyev ve Azerbaycan'ın başarısıdır. Bölgesel bir aktör olma yolunda..!