Çukurovada Yetişkinlerin Dijital Okuryazarlığı İçin Kuşaklararası Çok Yönlü Strateji projesi

çukurova Kaymakamlığı Koordinesinde Yürütülen "yetişkinlerin Dijital Okuryazarlığı Için Kuşaklararası çok Yönlü Strateji" (gems) Projesi Kapsamında Ispanya, Portekiz Yunanistan ülkelerinden Katılan Proje Ortakları çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya Ile Birlikte Projeyi Birlikte Değerlendirdiler.

Çukurovada Yetişkinlerin Dijital Okuryazarlığı İçin Kuşaklararası Çok Yönlü Strateji projesi

Adana Çukurova Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Yetişkinlerin Dijital Okuryazarlığı İçin Kuşaklararası Çok Yönlü Strateji" (GEMS) projesi çerçevesinde bilgi verildi.

GEMS projesi başlangıç toplantısı Çukurova Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Çukurova Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen GEMS projesi çerçevesinde İspanya, Portekiz Yunanistan ülkelerinden katılan proje ortakları Kaymakam Mustafa Kaya ile birlikte projeyi birlikte değerlendirdi. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen GEMS projesi çerçevesinde, yetişkinlerin dijital iletişim cihazlarıyla başa çıkma konusundaki yetkinliklerini artırma, yaşlılar ve genç yetişkinler için çapraz stratejileri teşvik eden nesiller arası ilişkiye dayalı bir öğrenmeyi geliştirme gibi konularda çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Projenin hakkında: “Proje ile yetişkinlerin dijital iletişim cihazlarıyla başa çıkma konusundaki yetkinliklerini artırma, yaşlılar ve genç yetişkinler için çapraz stratejileri teşvik eden, nesiller arası ilişkiye dayalı bir öğrenmeyi geliştirme, yetişkinlerin dijital becerileriyle başa çıkmak için yetişkinlerin ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yetkinliklerinden yararlanma, bu alandaki hareket alanlarını, imkânlarını ve stratejilerini genişletmesi hedefleniyor” bilgisi verildi.

Toplantı yapılan açıklamada doğrudan hedef gruplarla ilgili olarak,"30 yaş üstü ve yaşlılardan düşük okuryazar yetişkinler, özellikle düşük dijital okuryazarlığa sahip olanlar veya hiç dijital okuryazarlığı olmayanlar. Yetişkin öğrenciler, özellikle dijital araçlar, cihazlar ve sosyal medya dahil medya ile daha fazla zorluk yaşayanlar, yetişkinlere kıyasla daha yüksek dijital okuryazarlık seviyesine sahip olan gençler, yetişkinlerin uzmanlık alanlarından faydalanırken onların öğrenmelerini de destekleyebilirler“ denildi.