15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü

 “Lenfoma hastalarında çoklukla diğer bir nedene bağlı olmayan 3-4 günlük ateşli periyodu takip eden ve...

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü

 “Lenfoma hastalarında çoklukla diğer bir nedene bağlı olmayan 3-4 günlük ateşli periyodu takip eden ve tekrar 3-4 gün süren ateşsiz bir periyodun gözlendiği özel bir ateş tipi vardır. Geceleri 2-3 kıyafet değiştirecek kadar olan terleme ve denetimsiz kilo kaybı kıymetli semptomlardır.” diyen Liv Hospital Hematoloji Uzmanı, Doç. Dr. Rafet Eren, Lenf bezi büyümesinin en sık müracaat nedeni olan Lenfoma kanserinin tiplerini, hastalık şikayetlerini, altta yatan nedeninin olup olmadığını, teşhisinin nasıl konulduğunu 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü özelinde anlattı.

En sık rastlanan hematolojik kanser türü
Lenfomalar, bedenimizin bağışıklık ağının en değerli sistemi olan lenfatik sistemden kaynaklanan kanserlerdir. En sık müracaat nedeni lenf nodu büyümesidir. Lenfatik sistemi oluşturan organlar lenf bezleri, dalak, kemik iliği ve timustur. Lenf kanserleri çoğunlukla bu lenfatik sistem organlarından kaynaklanır, fakat göğüs, beyin, mide, testis ve kemik üzere lenfatik sistem dışı organlardan da kaynaklanabilmektedir.

Lenfomaların birçok alt tipi mevcuttur
Bu alt tipler Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma olarak iki ana kümeye ayrılır. Hodgkin lenfomalar, hastaların %10’unu oluşturur ve en sık 15-40 yaş ortası gençlerde ve 55 yaş üstünde izlenir. Lenfomaların %90’ını oluşturan Non-Hodgkin lenfomalar ise her yaşta izlenebilmekle birlikte çoğunlukla 65 yaş üstü bireylerde görülür.

Hastaların en sık müracaat şikayeti ağrısız lenf bezi büyümesidir
Nadiren Hodgkin lenfomalarda alkol kullanımı sonrası lenf bezlerinde ağrı olabilir. Ateş, sık görülen bir öbür müracaat sebebidir. Lenfoma hastalarında ekseriyetle diğer bir nedene bağlı olmayan 3-4 günlük ateşli devri takip eden ve tekrar 3-4 gün süren ateşsiz bir devrin gözlendiği özel bir ateş tipi vardır. Geceleri 2-3 kıyafet değiştirecek kadar olan terleme ve denetimsiz kilo kaybı ise öteki kıymetli semptomlardır. Ayrıyeten lenfoma hastalarında halsizlik, erken yorulma, iştahsızlık, kaşıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı üzere şikayetler de olabilir. 

Lenfoma hastalarının birçoklarında altta yatan neden bilinmemekte
Yapılan çalışmalar radyasyon, benzen üzere kimyasal hususlar, HIV ve EBV üzere virüsler ve beden bağışıklığını düşüren ilaç kullanımının lenfoma riskini arttırdığını göstermiştir.

Lenfoma tanısı nasıl konulur?
Lenfoma tanısı, şikayet, muayene ve laboratuvar tetkikleri ile lenfoma kuşkusu oluşan bireylerden alınan eksizyonel lenf nodu biyopsisi (büyüyen lenf nodunun büsbütün çıkartılması) ile konur. Biyopsi teşhiste altın standarttır. Biyopsi olmadan hiçbir laboratuvar tetkiki yahut görüntüleme yolu ile lenfoma tanısı konulamaz. PET-BT görüntülemesi, teşhis konan hastalarda hastalığın evresini belirleme ve tedavi sürecinde karşılığı değerlendirmede kullanılır. 

Lenf kanserleri günümüzde yüksek oranda büsbütün tedavi edilebilen hastalıklardır. Tedavi; hastalığın alt tipine, evresine, hastanın yaşına ve eşlik eden hastalıklarına nazaran bireyselleştirilir. Günümüzde kemoterapi ve immünoterapi tedavinin ana seçeneklerini oluşturmaktadır. Birtakım lenfoma alt tiplerinde radyoterapi ve otolog kök hücre nakli de tedavi seçenekleri ortasındadır.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı