Yargıtay hasar alan evi boşaltan kiracıyı haklı buldu

Apartmanın arka bahçesindeki kayalıklardan kopan modül, bir daireye ziyan verdi. KİRACI HASAR GÖREN KONUTU BOŞALTTI...

Yargıtay hasar alan evi boşaltan kiracıyı haklı buldu

Apartmanın arka bahçesindeki kayalıklardan kopan modül, bir daireye ziyan verdi.

KİRACI HASAR GÖREN KONUTU BOŞALTTI

Kiracı oturulamaz hale gelen daireyi tahliye etti.

EVSAHİBİ “KİRA ÖDENMEDİ” DİYE DAVA AÇTI

Evsahibi kiracıya kiraları ödemediği için icra davası açtı.

Davacı konut sahibi, mülkiyeti kendisine ilişkin taşınmazını 05/10/2013 başlangıç tarihli kira mukavelesi ile davalıya kiraya verdiğini, aylık kira bedelinin 1.000 lira olarak kararlaştırıldığını, davalı kiracı tarafından 2014 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı kira bedellerinin ödenmediğini öne sürdü.

KİRACI İTİRAZ ETTİ

Kiracı, konut sahibinin hakkında başlattığı icra takibiyle sarsıldı. Apartmanın ardındaki kaya modülünün ziyan verdiği dairede oturan vatandaş, mesken sahibiyle anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. İcra takibine itiraz etti.

KİRACI MESKENİN OTURULMAZ DURUMDA OLDUĞUNU İSPAT ETTİ

Davalı kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın art bahçesindeki duvardan büyük bir kaya modülünün yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu konuda belediye tarafından tutanak tutulduğunu lisana getirdi. Binada can güveliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, ardından davacı kiraya verenle yapılan görüşmeler sonucunda, artık fiili olarak dairede oturmanın mümkün olmadığından bahisle mukavelenin karşılıklı olarak feshedildiğini öne sürdü.

KİRACI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalının, kiralananı kontratta amaçlanan kullanıma uygun biçimde bulundurmakla yükümlü olduğunu, 2014 yılı Eylül ayına ait kira borcu dışında davacıya rastgele bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

DAVA REDDEDİLDİ

Belgeye sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya kesiminin kiralananın kullanımına mahzur olacak zorlayıcı sebep teşkil ettiğine dikkat çeken mahkeme; davacı kiraya verenin, kontrat mühletince kiralananı kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği, davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi.

MÜLK SAHİBİ SORUMLU TUTULDU

Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, kayanın ziyan verdiği binadan mülk sahibinin sorumlu olduğuna hükmetti.