Raporluyken kurban pazarında çalışan emekçi kovuldu! Mahkemelik olan olayda Yargıtay’dan emsal karar

Bir fabrikada kalite denetimci olarak çalışan emekçi, raporlu olduğu müddette hayvan pazarında fotoğraflanması sebebiyle işten...

Raporluyken kurban pazarında çalışan emekçi kovuldu! Mahkemelik olan olayda Yargıtay’dan emsal karar

Bir fabrikada kalite denetimci olarak çalışan emekçi, raporlu olduğu müddette hayvan pazarında fotoğraflanması sebebiyle işten çıkarıldığını belirterek İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Davalı, patron tarafından yapılan feshin haksız ve berbat niyetli olduğunu sav ederek; iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine ve başka haklarının ödenmesi gerektiğini lisana getirdi.

FİRMANIN KIYAFETLERİ İLE HAYVAN PAZARINDA ÇALIŞMIŞ

Davalı şirket avukatı ise davacının Kurban Bayramı öncesine denk gelecek formda hastalık istirahat raporu aldığını, istirahat boyunca şirkete ilişkin kıyafetler ile hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının kelamlı savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat aldığını belirtmesi nedeniyle iş akdinin disiplin heyeti kararı ile İş Kanunu’nun 25/II-e unsuru uyarınca haklı nedenle feshedildiğini öne sürdü. Davacının istirahatli olduğu müddette kendi nam ve hesabına iş yapması nedeniyle patronunun itimadını sarstığını, davacının davalı işyerinde giydiği ve firmanın markasının işli olduğu üniformalar ile herkesin görebileceği alanda çalışıyor olmasının şirketin markasını ve toplumda bıraktığı izlenimi kötülediğini kaydetti.

KARAR TEMYİZ EDİLİNCE DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Tarafları dinleyen Mahkeme; davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir dokümanın bulunmadığı, keza patronun fesih ihbarında kullandığı davacının kabul istikametindeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ve tüm bu nedenlerle davacının feshe husus yapılan doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunduğunun ve haklı fesih olgusunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

RAPORLUYKEN HAYVAN PAZARINDA ÇALIŞTIĞINI KABUL ETTİ

Emsal nitelikteki kararda, raporlu çalışanın hayvan pazarında işyerine ilişkin kıyafetlerle kayınpederine yardım ettiği hatırlatıldı. Davacının fesihten evvel alınan savunmasında bel rahatsızlığının artması nedeniyle hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldığını, bu devirde kurban pazarında giyilebilecek en uygun kıyafetin artık kullanılmayan işyeri kıyafetleri olduğunu belirttiği vurgulandı. Yargılama sırasında mahkemece alınan beyanında ise yazılı savunmasını yaparken kayınpederinin hayvan pazarındaki hayvanlarının olduğu yere gidip 1-2 saatliğine yardımcı olduğunu söylediği, kendi yetiştirdiği hayvanları sattığını kabul ettiği biçiminde bir beyanda bulunmadığı lisana getirildi.

İŞ VEREN HAKLI BULUNDU

Kararda şöyle denildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacının kurban bayramı öncesinde davalı patrondan müsaade talep ettiği ve talep ettiği müsaadenin uygun görülmemesi üzerine davacının tıpkı periyoda denk gelecek halde patrona istirahat raporu sunduğu ortadadır. Davacı personelin istirahat raporu aldığı devirde hayvan pazarında kayınpederine hayvan satışında yardımcı olduğunun görüldüğü, bunun üzerine istirahat raporunun sıhhatinden kuşku duyan patronun davacının iş akdini bu sebeple feshettiği bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır. Davacı tarafından sunulan istirahat raporunun düzmeceliği yahut hatıra binaen verilmiş bir rapor olduğu hususu kesin olarak sav ve ispat edilemese de davacının yıllık müsaade kullanma talebinin kabul görmemesinden sonra istirahat raporu aldığı ve raporluyken hayvan pazarında kayınpederine yardım ettiği konuları birlikte değerlendirildiğinde davalı patronun raporun sıhhati konusunda kuşkuya düşmesi makul görülmelidir. Davacının feshe bahis edilen bu aksiyonlarıyla patronla ortasındaki itimat bağını zedelediği ve artık patronun davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş kontratının feshi haklı neden tartısında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi kusurludur. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İktisat