Haftada 4 gün çalışmayı destekleyen kurum ve şirketler artıyor

Türkiye İsrafı Tedbire Vakfı (TİSVA) Kurucusu ve Türkiye’de Mikrokredinin Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, “Günümüz...

Haftada 4 gün çalışmayı destekleyen kurum ve şirketler artıyor

Türkiye İsrafı Tedbire Vakfı (TİSVA) Kurucusu ve Türkiye’de Mikrokredinin Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, “Günümüz kurallarında tüm devletler tasarruf önlemlerini birer birer açıklarken TİSVA olarak tüm dünyaya teklifimiz, hepitalizm paradigmasında olduğu üzere haftada 4 gün, günde 6 saat çalışma modeline geçmeleridir.” tabirini kullandı.

TİSVA’dan yapılan açıklamaya nazaran, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulaması, hem çalışanların hem de patronların maliyetlerinin azalmasına yardımcı oluyor.

İlk bakışta değerlendirildiğinde, bu uygulama sayesinde ortaya çıkan tek tasarruf kaleminin, ofisin haftada bir gün daha tatil olması nedeniyle işletme maliyetlerinin düşmesi olarak düşünülüyor. Lakin çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ise bu uygulama, ulaşım masraflarının azalmasına ve mesai saati mühletince çalışanların dışarıda tüketmek zorunda kaldıkları yiyecek ve içecek muhtaçlıklarının büyük oranda düşmesine neden oluyor.

Bu nedenle haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulaması, çalışanların vakitlerinden tasarruf etmelerini sağlamasının yanı sıra kendileri için bilinmeyen bir artırım olarak da değerlendirilebiliyor.

Çalışanların haftada 3 gün müsaadeli olmaları kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlamakla birlikte buna bağlı olarak çalıştıkları kuruma olan sadakatlerinin de tıpkı oranda artırıyor. Bu bilgiler ışığında, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulamasının her iki taraf için de tam bir kazan-kazan durumu oluşturuyor.

Dan Schawbel, “4 Gün Çalışma” isimli kitabında, esnek çalışma saatlerinin daha sürdürülebilir bir gelecek için üretkenliği ve karlılığı arttırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Kitabın vizyonu eski yöntem uygulamalara meydan okuyarak insanların iş yerinde ve meskende kendilerini güzel hissetmeleri gayesiyle yaratıcı tahliller sunmayı ve iş hayatını değiştirmeyi hedefliyor.

İşverenlerin çalışma günlerini kısaltarak deneme uygulaması yapma imkanı daha fazla olmasına karşın Dan Schawbel, şu an için çalışanların esneklik faktörüne odaklanmaları gerektiğini belirtiyor.

“TİSVA olarak 1 Şubat 2020 tarihinden beri haftada 4 gün mesaiyi uyguluyoruz”

TİSVA Kurucusu ve Türkiye’de mikrokredinin öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül ise Henry Ford’un, bir asır evvel insanların 6 gün yerine 5 gün çalıştıklarında daha üretken olduklarını, çalışanların moralinde ve işlerine olan bağlılıklarında güzelleşmeler olduğunu keşfettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Günümüzde birçok hükümet ve dev şirketler 4 gün çalışma denemeleri yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Pekala, neden hala 5 gün çalışma alışkanlığını sürdürüyoruz? Uzmanlar, 4 gün çalışma uygulamasının süreksiz bir durum değil, iş hayatının kaçınılmaz gerçeği olacağına inanıyor. Haftada en az 1 günü tembel geçirmek, gerilime ve yüksek tansiyona hayli uygun geliyor.

İstatistiklere nazaran, iş hayatımız boyunca ortalama 90.000 saat çalışma ortamında, 9.000 saat ise ailemizle vakit geçiriyoruz. Gündemde yer alan Türkiye’de birinci kez 4 gün mesai uygulaması deneniyor haberlerini duyuyoruz. Fakat TİSVA olarak 1 Şubat 2020 tarihinden beri haftada 4 gün mesaiyi uyguluyoruz. Haftada 4 gün çalışma uygulamalarının artarak yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Hepitalist bir dünyada gaye, haftada azamî 4 gün ve günde 4 saat çalışmadır. Aile hayattır, mutluluktur, huzurdur. Günümüz kaidelerinde tüm devletler tasarruf önlemlerini birer birer açıklarken, TİSVA olarak tüm dünyaya teklifimiz, hepitalizm paradigmasında olduğu üzere haftada 4 gün, günde 6 saat çalışma modeline geçmeleridir.”

TGMP çalışanları yeni yıl prestijiyle “Doğum Günü İzni” kullanmaya başlıyor

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) çalışanları, TİSVA Mütevelli Heyeti Lideri Halil Fatih Akgül’ün teklifiyle özel günlerini sevdikleriyle bir arada geçirmeleri ve daha hepitalist bir ömür sürmeleri emeliyle 2 Ocak 2023 tarihi prestijiyle doğum günlerinde 1 gün “doğum günü izni” kullanmaya başlayacak.

Halil Fatih Akgül, “Doğum günü müsaadesi sayesinde çalışanlarımızın doğum günlerini sevdikleriyle birlikte keyifle geçirmelerini ve kuruma olan aidiyet hislerini artırmayı hedefliyoruz.” tabirini kullandı.

Haftada 4 gün, günde 7 saat çalışmak “sessiz istifa” sürecini yok ediyor

Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ), haftada 55 saat ve üzeri çalışmanın insan sıhhatini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, DSÖ Etraf, İklim Değişikliği ve Sıhhat kısmı çalışanların haklarının korunması için harekete geçilmesi davetinde bulundu.

İş psikolojisi uzmanlarından olan Andreas Ericsson, yaptığı araştırmalar sonucu, insanların günde en fazla 4-5 saatlik bir çalışma sonucu üretken bir iş yapabildiğini belirtti.

Bilgisayar bilimci Cal Newport’a nazaran, “derin çalışma” gerçekleştirebilen çalışanların yaratıcı ve analitik yeteneklerinin hudutlarını zorlayarak daha kısa müddette daha verimli çalıştığı ispatlandı.

Türkiye’de genel manasıyla “işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak, özel hayatı korumak ve daha az sorumluluk almak” olarak söz edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanan “sessiz istifa”nın epey yaygın olduğu görüldü. Youthall tarafından yapılan çalışma, Türkiye’de gençlerin yüzde 24’ünün şu an “sessiz istifa” sürecinde, yüzde 46,7’sinin ise bu kavrama yatkın olduğunu ortaya koydu.

“TİSVA bünyesinde 2023’ten itibaren ‘Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi’ne geçiş yapılması planlanıyor”

“Haftada 4 Gün, Günde 7 Saat Çalışma Sistemi”nin Türkiye genelinde iş yerlerinde uygulanması halinde Türkiye’deki “sessiz istifa” sürecinden geçen gençlerin iş-sosyal hayat istikrarı sağlanarak iş yerlerinde istekli bir formda çalışmalarının başarılması hedefleniyor.

TİSVA bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurumlarda günde 7 saat çalışmakla bir arada 2023 yılından itibaren “Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi”ne geçiş yapılması planlanıyor.

“Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi” ile çalışanların ofiste daha az vakit harcaması ve geçirilen müddetin daha tesirli bir biçimde kullanılmasını sağlamayı amaçlanıyor. Bunun yanı sıra mesai saatlerinin kısalmasıyla çalışanların iş dışında daha faal bir biçimde toplumsal hayata dahil olmaları, aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirecekleri vakitlerin daha verimli olması hedefleniyor.

“3 ay müddet ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız”

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik’ten yapılan açıklamaya nazaran, Aksa Akrilik de haftada 4 gün çalışma sistemi için uygulama başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik İdare Konseyi Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, son yıllarda, salgın ve teknolojik gelişmelerin de tesiriyle çabucak hemen tüm dallarda farklı çalışma uygulamalarının araştırılmaya ve hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Yapılan araştırmalara nazaran, iş hayat istikrarının sağlanmasına yönelik yeni çalışma sistemleri, çalışanların memnuniyeti üzerindeki olumlu tesirinin yanı sıra üretkenliği ve verimliliği de değerli ölçüde artırdı. Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde hem de iş sonuçlarında epey olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay müddet ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1.450 çalışanımızdan fazla mesai fiyatı almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve amaçlara nazaran ölçeceğiz. Aksa, aidiyet duygusu yüksek, yıllardır iş odaklı performans sistemine alışık bir çalışan yapısına sahip. Münasebetiyle 50 yıllık esaslı geçmişiyle de bu uygulamayı en düzgün halde hayata geçirecek şirketlerin başında geliyor.”

Taş, 1 Ocak ila 31 Mart 2023 tarihleri ortasında uygulamanın yürütüleceğini aktararak, “İşlerinin gerektirdiği müddetlerde fazla çalışma yapan ve mesai fiyatı almayan çalışanlarımız, misyon ve sorumluluklarını eksiksiz yaptıkları, amaçlarını tam olarak gerçekleştirdikleri sürece haftada 4 gün çalışma yapabilecekler. Yapılacak pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıyeten,süregelen haftada 2 gün meskenden çalışma sistemimiz de devam edecek.” tabirlerini kullandı.

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai mühletini azaltmak üzerine uygulamalar başlatan şirketlerin sayısı artıyor. Şimdiye kadar İngiltere, Belçika, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada’da haftada 4 gün mesai uygulamaları kimi şirketlerce deneniyor. Araştırmalar, 4 gün mesai sisteminin üretkenliği ve refahı artırmanın yanı sıra şirketlerin güç maliyetlerini de değerli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.