SPK’dan bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığındaki tedbirlerde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Bilgi Suistimali ve Piyasada Dolandırıcılık Soruşturmalarında Uygulanacak Tedbirler Hakkında Tebliğ’de yaptığı...

SPK’dan bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığındaki tedbirlerde değişiklik

spkdan bilgi suistimali ve piyasa dolandiriciligindaki tedbirlerde degisiklik 9gkv

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Bilgi Suistimali ve Piyasada Dolandırıcılık Soruşturmalarında Uygulanacak Tedbirler Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK, Bilginin Kötüye Kullanılması ve Piyasa Dolandırıcılığı Soruşturmalarında Uygulanacak Tedbirler Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Buna göre tebliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: “Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, işlem yasağı süresince 15’inci madde ile 16’ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında hiçbir sebeple borsalarda satılamaz. ” olarak değiştirdi.

Ayrıca aynı tebliğin 16’ncı maddesine göre “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda mevcut açık pozisyonlara ilişkin takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin, haklarında karar verilen kişilerin yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilmesi durumunda Yatırım kuruluşları kendilerine işlem yasağı getirilmesi halinde söz konusu takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüğünü kendilerine dayatamaz.” Alacaklarını, borçlu müşterilerinin Borsadaki hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarını, eğer ilgili araç Borsada işlem görmüyorsa Borsa dışındaki hesaplarında, Yönetmelikte hüküm bulunması kaydıyla satarak veya devrederek tahsil edebilirler. yerine getirilmemesi nedeniyle borç altına giren müşterilerle yapılan sözleşmeler ile yatırım hizmet ve faaliyetleri.

Bu fıkra uyarınca yapılacak satışlarda yatırım kuruluşları ekteki taahhütname (Ek-2), yatırım kuruluşu imza sirküleri ve taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtları MKK’ya gönderir. Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kıyasen uygulanır. MKK, yapılacak satış işlemleri kapsamında değer tanımında gerekli değişiklikleri yapmaya ve hesaplar arası transfer işlemlerini onaylamaya yetkilidir. “Yatırım kuruluşları ile müşterileri arasında bu fıkra kapsamındaki satış ve/veya devir işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar genel hükümlere tabidir.” paragraf eklendi.

Yeni düzenleme ile “Hakkına işlem yasağı kararı alınan kişiler tarafından, işlem yasağı uygulanmadan önce Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülükleri, bu işlemlerin yapıldığı hallerde de uygulanacaktır.” Anılan fıkranın yürürlüğe girmesinden önce yükümlülükler doğmuştur ve bu yükümlülükler yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilmiştir.” .” geçici madde eklendi.

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA