İnsanoğlu ve merhamet

İnsanoğlunun vicdani ile hareketi ve vicdan duygusunun yitirmiş olması ve merhamet kavramının önemi

İnsanoğlu ve merhamet

Düşünüyorum da günümüz insanoğlunun kimisi ne kadar merhametsiz olmuş. Bu kesim için sadece ben kavramı var. Vicdanları ile hareket etme tarafı onlar için yok. Dünya sadece onların etrafında dönüyor düşüncesi bu insanlar için birebir ortaya atılmış bir düşünce. 

Bu dünyada merhameti olmayan insandan her şeyi beklersin. Etrafında olan bir insanın yaşadığı bir olay ya da herhangi bir insanın yaşadığı kötü bir olay biraz bile onun vicdani ile hareketini tetiklemiyorsa o insanın sana hiç bir zaman faydası dokunmaz bundan emin olabilirsiniz. Hz. Ali 'nin çok kıymetli bir sözü var: Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Aslında bu muazzam anlam içeren güzel sözün içerisinde geçen ahlâk hem genel anlam niteliği taşıyan ahlâk ve bunun içerisinde ayriyeten ahlak kelimesinin vurgulamak istediği merhamet özelliği baskınlık gösteriyor. Merhamet sıfatının insanların kıymetini artırdığını ifade ediyor.