Türk akademisyenler özel yetenekli öğrenciler için Polonyada

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ERASMUS PLUS HİBE PROGRAMI OKUL EĞİTİMİ İÇİN STRATEJİK ORTAKLIKLAR KAPSAMINDAKİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEKİ “KAPSAYICI EĞİTİM YOLUYLA, ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ” İSİMLİ PROJEMİZİN ÜÇÜNCÜ YÜZ YÜZE ULUS ÖTESİ TOPLANTISINI POLONYA'NIN LODZ ŞEHRİNDE AKADEMİA HUMANİSTYCZNO-EKONOMİCZNA W LODZİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Erasmus Plus Hibe Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğündeki “Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi” isimli projemizin üçüncü yüz yüze ulusötesi toplantısı Polonya’nın Lodz şehrinde Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


Toplantıya Gaziantep Üniversitesinden Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, Doç. Dr. Hüseyin Öztürk ve Öğretim Görevlisi Selahattin Koç, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Orhan Ertürk ve Merve Ulukaya katıldı. Toplantıyla ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk şunları söyledi: “Kuzey Makedonya ortağımız EUNOIA iki temsilci ile toplantılara yüz yüze katıldı. Proje toplantıları hem yüz yüze hem de online olarak hibrit bir şekilde gerçekleştirildi. İngiltere ortağımızın online olarak katıldığı toplantıda proje sonunda yayınlamayı planladığımız kitap üzerinde son çalışmalar, kitap bölümlerinin paylaşımı, bölümlerin teslim tarihlerinin tartışıldığı workshoplar yapıldı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili iyi uygulamaların paylaşıldığı oturumlar gerçekleştirildi. Lodz’daki International Primary School for Innovative Education okulu ziyaret edilerek kurumun yönetim, öğretmen kadrosu, öğretim programları, okul imkanları, özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve eğitimi konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca kültürel gezilerin de düzenlendiği ulusötesi toplantıda kültürler arası etkileşim olumlu yönde sağlanmış oldu. Toplantılar önceden planlanan ajanda doğrultusunda verimli bir şekilde tamamlandı. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk “Şu ana kadar ortak ülkelerin katılımıyla 11 online toplantı, 3 yüz yüze toplantı olmak üzere 14 toplantı gerçekleştirildi. Tüm ortaklarımız proje konusu ile ilgili literatür taramalarını tamamlamak üzeredir. Projemizin hedef kitlesi olan öğretmenlere, özel yetenekli öğrencilerin ebeveynlerine, özel yetenekli öğrencilere, konuya ilgi duyan akademisyenlere ulaşmaya devam ediyoruz. Yaptığımız toplantılar sonucunda bu konuya ilgi duyan akademisyenlere, öğretmenlere, ebeveynlere ayrıca projemizin her bir ortağının politika koyucularına yol gösterici nitelikte olacak olan kitap çalışmamız hız kazanmıştır. Bir sonra ki ulusötesi toplantının İngiltere’de yapılması ile ilgili bir görüş oluştu. Yapacağımız online toplantılar ile bir sonraki ulusötesi toplantının hangi tarihte yapılacağına karar vereceğiz. Proje ekibinde bulunan akademisyenlerimize, projemize katkı sunan proje ortaklarımıza ve desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.