TARIMDA TEKNOLOJİ VERİMLİLİK VE TASARRUF SAĞLIYOR

Potansiyeli maksimize etmek için tarım sektöründe dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek son derece önemlidir.

TARIMDA TEKNOLOJİ VERİMLİLİK VE TASARRUF SAĞLIYOR
TARIMDA TEKNOLOJİ VERİMLİLİK VE TASARRUF SAĞLIYOR

TARIMDA TEKNOLOJİ KULLANIMI VERİMLİLİK VE TASARRUF SAĞLIYOR

Teknolojinin günümüzde en fazla dönüştürmeye başladığı sektör tarımdır. Bu açıdan tarımda bölgesel bir üs ve tedarik merkezi olmak kadar, tarım teknolojileri ile katma değer üretmek de büyük önem taşımaktadır. Güncel veriler bize bugün tarımın büyük bir girişimcilik sektörü olduğunu, ileri teknolojinin uygulama alanı haline geldiğini, dolayısıyla büyük bir katma değer zincirinin kurulabileceğini göstermektedir.

Günümüzde 7 milyarı aşan dünya nüfusunun gıda güvenliğini sağlamak hiç kolay olmamakla birlikte, Birleşmiş Milletlere göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı tahmin edilmekte. Bu nedenle insanlık, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin kurulmasında bilim ve teknolojiden faydalanmak zorundadır.

Tarımda, veriye dayalı, karar vermeyi kolaylaştıran araçların geliştirilmesinde, yapay zeka algoritmalarından faydalanılmakta ve bu amaçla kullanılmak üzere büyük veri hızla üretilmektedir. Bu dijital teknolojiler sayesinde, bitki ve hayvan zararlıları ve hastalıkları hakkında erken uyarı sistemleri kurulabilmekte, değer zincirleri boyunca üretim, işleme, depolama ve dağıtım ağı gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir.  Ayrıca tarımda teknoloji kullanımı kırsalda üretkenliğin ve gelirin artmasına, geçim koşullarının iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Kırsalın sürdürülebilir kalkınmasına, iş gücü eksikliklerinin giderilmesine, iklimle ilgili tehlikelerin azaltılmasına da katkıda bulunmakta, daha yüksek ücretli yeni iş alanları oluşmasına ve kırsalı gençler için daha çekici hale getirmeye yardımcı olabilmektedir. Yeni teknolojiler sayesinde, değişen arazi koşullarına göre girdi kullanımı optimize edilebilmekte birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün alınabilmektedir. Teknoloji kullanımında dünyanın yaşadığı son endüstriyel devrimin yani Endüstri 4.0 sürecinin, tarım teknolojilerine olan yansıması ile tarımsal verimlilik, çok daha üst bir seviyeye çıkmaktadır. Bu süreçte, traktörler ve bağlı oldukları ekipmanların tüm üretim süreci boyunca birbirleriyle iletişimi söz konusudur. Dijital tarımla tarlanın hangi bölgesine, ne ölçüde ve ne tür gübreler koyulması gerektiği, nasıl bir ilaçlama yapılacağı, bitkilerin sulama zamanı, toprağın durumu, tahmini hasat zamanı, detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde görebilmektedir.

Bilgi işleme ve kullanma süreçlerine ilişkin, birçok araç ve gereç hâlihazırda geliştirilmiş olup piyasada mevcuttur. Bazı Tarım 4.0 Uygulamaları aşağıdaki gibidir.

  1. Drone teknolojisi
  2. Tarım robotları
  3. Sulama otomasyonları
  4. Değişken oranlı gübreleme sistemleri
  5. Otomatik hayvan sağım-besleme sistemleri
  6. Sera iklimlendirme otomasyonları
  7. Zararlılar için tahmin ve erken uyarı sistemleri
  8. Akıllı çiftlik uygulamaları

Türkiye dünyanın en büyük 10 tarımsal ekonomisi arasında yer almakta ve Avrupa’nın en büyük tarımsal üreticisi konumundadır. Öte yandan sahip olduğu tarımsal alan varlığı, genç nüfusu, Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya gibi pazarlara yakınlığı düşünüldüğünde önemli bir potansiyele sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini değer zincirinin tüm aşamaları için tarıma entegre ederek sahip olunan bu tarımsal potansiyelden maksimum derecede yararlanabilmektir. Potansiyeli maksimize etmek için tarım sektöründe dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek son derece önemlidir.

 

 

KAYNAKÇA

Toprak Su Dergisi

Tarım Ve Orman Bakanlığı Akıllı Tarım Platformu