Pandemi bitse bile kaygısı hala sürüyor

Kaygı bozukluğu yaşayan insanların sayısında son yıllarda kıymetli oranda artış yaşanıyor. Bilhassa pandemi süreci tasa...

Pandemi bitse bile kaygısı hala sürüyor

Kaygı bozukluğu yaşayan insanların sayısında son yıllarda kıymetli oranda artış yaşanıyor. Bilhassa pandemi süreci tasa seviyesinin en çok arttığı periyotlardan biri oldu. Olağanlaşmanın yaşandığı bu günlerde pek çok bireyde dert bozuklukları ise devam ediyor.

YAŞAM FORMLARI GERİLİM SEVİYESİNİ ARTTIRIYOR

Pandemiden bağımsız olarak daha da hızlanan gerilim seviyesini yükselten ömür hali telaş seviyesine artış neden oluyor. Son yıllarda artan toplumsal medya kullanımı savaş haberleri ve savaş mağduru insanları izlemek korkuyu tetikleyen nedenler ortasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA KORKUYU ARTTIRIYOR

Artan toplumsal medya kullanımıyla birlikte toplumsal gündem ve haberlerin süratli bir halde yayıldığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban Yıldırım şu formda konuştu.

Yıldırım, “Yaş fark etmeksizin bazen denetimsiz formda kullanılan toplumsal medya olumsuz haberler ve içerikler nedeniyle bireylerin telaş düzeyinin artmasına neden oluyor. Dünyanın bir ucunda gerçekleşen olay saniyeler içinde hiçbir kontrol sistemi ve sansür olmadan toplumsal medya yoluyla milyonlarca beşere ulaşılabilmektedir. Paylaşılan her içerik her yaş düzeyinin ulaşabileceği biçimde yayılmaktadır. Bazen reaksiyon ve yaptırım maksadıyla paylaşılan manzara ve görüntüler bireylerde ikincil travma oluşturacak seviyede olabilmektedir. Bu sebeple toplumsal medya ve ulaşılabilecek içerikler tasa düzeyi yüksek bireyler için tetikleyici olabilmektedir” dedi.

HABER İZLERKEN KÜÇÜK ÇOCUKLARA DİKKAT!

Yıldırım,özellikle son periyotta gündemde olan savaş, nükleer silahlanma, hastalıklar üzere hususlar ülke fark etmeksizin her insanın endişelendiği hususlar olduğunu belirtti. bu durumu şu sözlerle açıkladı. “En temel gereksinim olan güvenlik muhtaçlığının tehdidiyle anksiyete boyutunda etkilenebilmektedir. Bu sebeple toplumsal medya denetimli ve filtrelenerek kullanılmadır. Bilhassa küçük yaştaki bireyler için kontrollü biçimde kullanılması değerlidir. Gazete ve televizyon üzere paylaşım araçları denetlenebildiği ve her yaş seviyesine uygun biçimde düzenlendiği için toplumsal medyadan daha farklıdır. Dert sorunları yaşayan kimseler için toplumsal medya huzursuz edici ve dertlerinin artmasına sebebiyet verebilir. Toplumsal medya kullanım mühleti, ekran kullanım mühleti azaltılabilir” formunda konuştu .

AŞIRI DERT MUTSUZLUĞA YOL AÇIYOR

Kaygı düzeyimiz arttığında gergin ve mutsuz hissettiğimizi ve bu yüzden dert seviyemizdeki çok artışların rahatsız ettiğini söz eden Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban Yıldırım, derdin hayatımızda neden olacağı meseleleri ise şöyle özetledi:

“Sosyal yaşantımız, akademik durumumuz etkilenir. Ağır dert durumu ile fonksiyonsuz bir hale gelmemize neden olur. Odaklanma sorunlarına yol açar. Bu yüzden telaş seviyemizin ne düzeyde olduğu, nelere mani olduğu kıymetlidir. Korku fonksiyonel bir his olarak kişiyi güdüleyebilmelidir. Tasa duyduğumuz anlarda gergin olmamız, titrememiz yahut terlememiz, çarpıntı hissetmemiz bedenimizin verdiği doğal bir reaksiyonlardır. Daima olarak tasa, telaş yaşayan bir kişinin toplumsal hayatı sekteye uğrayabilir, ruhsal sıhhati bozulabilir ve gündelik işlerdeki randımanı azalabilir.” dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Öte yandan Yıldırım, Lakin dert halini günlük gerilim durumlardan ayırt etmek gerekiyor. Baş edemeyeceğimiz seviyede yaşanan dert çok gerginlik, daima gerilimli olma hali, ağır endişe hissetme hali, terleme, kalp çarpıntısı, daima olumsuz düşünme, titreme, süratli nefes alıp verme, baş dönmesi, mide sıkıntıları, uyku ve yeme sorunları, gerginlik üzere belirtilerle günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Kaygı bozukluğu tedavi edilmezse panik atak, obsesif kompulsif, toplumsal fobi, ayrılık anksiyetesi üzere ıstıraplara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban Yıldırım, Bilişsel Davranışçı Terapi, Emdr terapi üzere tekniklerin bireye sıkıntılarıyla davranış biçimlerini fark etmesi açısından yardımcı olacağını söz etti. Yıldırım, “İlaçlar anksiyete bozukluklarını büsbütün ortadan kaldırmaz. Fakat birtakım semptomlarında rahatlama sağlayabilmektedir. Nefes antrenmanları, meditasyon üzere sakinleşmek için kullanılan usullerde tesirli olabiliyor. Spor, antrenman, açık havada yürüyüş, grup sporları tabiatla iç içe olmak, hobi alanları yaratma dert bozukluğu yaşayan şahıslara yeterli gelecektir. Uyku rutini oluşturmakta önemli” formunda konuştu.