Eğitim Fakültesinde “Geçmişten Günümüze Türkiyede Öğretmen Eğitimi” adlı panel gerçekleştirildi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ” ADLI PANEL, EĞİTİM FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Eğitim Fakültesinde “Geçmişten Günümüze Türkiyede Öğretmen Eğitimi” adlı panel gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Öğretmen Eğitimi” adlı panel, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Düzenlenen panelde Afyon Kocatepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ergün “Öğretmen Eğitiminin Tarihi”, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Öztürk “Öğretmen Eğitiminde Kalite ve Adaptasyon”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Acun ise “Yurt Dışında Eğitim” başlıklı konularda bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktardı. Moderatörlüğü ise Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç üstlendi.


Akademisyenler Türkiye’de öğretmen eğitiminin farklı boyutlarını ele aldı


Öğretmen eğitiminin tarihi hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Ergün, geçmişten günümüze öğretmen yetiştirme konusunda farklı fikirlerin ortaya çıktığını belirterek, süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Cemil Öztürk ise öğretmen eğitiminde kalite ve adaptasyon ile ilgili yaptığı konuşmada öğretmen eğitimi veren kuruluşların kalite standardını belirlemede akreditasyonun kritik rol oynadığını ifade etti. Son olarak Prof. Dr. Ramazan Acun tarafından da tarih boyunca yurt dışında eğitim alan öğretmenlerin kazanımları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.


Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.