Erzincanda Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü tanıtıldı

ERZİNCAN’DA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA; TARIM, HAYVANCILIK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Erzincanda Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü tanıtıldı

Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında; Tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" Erzincan’da da imzalandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin çalışmaya ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.


Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek, Türkiye’nin tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amaçlarıyla güçlerini birleştirdiğine işaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Gün gerçekleştirilen protokolü önemsediklerini ve tüm çalışma arkadaşları ile destek olacaklarını belirterek, “Bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni çerçevesine alan bu protokol ile; Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman


Akademisine erişim izni sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde


Bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir” dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise, tarımsal alanla gençleri buluşturmak, buluştururken de nitelikli iş gücü olarak yetişmelerine katkı sağlamak üzere hazırlanan bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu protokol bakanlıklarımızın imkânlarının karşılıklı kullanımı, yararlandırılması ve desteğini içeriyor. Erzincan bölgesinde çok önemli bir tarım kenti. Hem gıda ve bitkisel üretim hem de hayvancılık yönünden büyük ve önemli tesisleri, işletmeleri bünyesinde bulunduran bir şehir. Bu önemi vurgulamak, üretim yaparken çiftçilerimizin teknik kapasitesini güçlendirmek, tarımla ilgili okullarımızda okuyan öğrencilerimizin eğitimlerine imkânlarımız ölçüsünde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu çalışmayla birlikte ilimizdeki vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin bir yandan tarımsal alandaki eğitimlerinin artırılması sağlanırken bir yandan da bu alandaki yeniliklerle buluşmaları, yeni tarım teknolojilerini öğrenmeleri mümkün olacak. Aynı zamanda İl Gıda Kontrol Laboratuvar müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü müdürlüğü ve Türkiye de tek olan Et Süt Kurumu Tavuk Kombinası gibi ilimizde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 10 kurum ve kuruluşun çeşitli imkânlarını da okul öğrencilerimize sunacağız. Bu kurumlarımız gerek laboratuvar gerek diğer teknik donanımlarıyla öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak. Böylece uygulamalı eğitimi olan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin daha donanımlı bir şekilde sahaya gitmelerini sağlamış olacağız. Ayrıca bu iş birliği ile tarımsal üretime bu önemin verilmesiyle birlikte bu okullarımıza talepler de artacaktır. Daha nitelikli ve teknik eğitim alan insanımız ülke tarımına hizmet edeceklerdir.


Bildiğiniz gibi tarım, pandemiyle birlikte daha stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu çalışmanın her iki bakanlığımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle sürekli iş birliği içindeyiz, bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.