Toplam sıhhat harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti

Toplam sıhhat harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon...

Toplam sıhhat harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti

Toplam sıhhat harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sıhhat harcaması 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL’ye ulaştı. Özel bölüm sıhhat harcaması ise 42,1’lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak varsayım edildi.

Sağlık harcamaları, 2012-2021

Toplam sıhhat harcamasının 79,2’si genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sıhhat harcamasının toplam sıhhat harcamasına oranı 2021 yılında 79,2, özel bölüm sıhhat harcamasının ise 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel bölümün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Toplumsal Güvenlik Kurumu 47,2, merkezi devlet 31,4, hanehalkları 15,9, sigorta şirketleri 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar hedefi gütmeyen kuruluşlar ile başka işletmeler 2,3, mahalli yönetimler 0,6’lık bir hisseye sahip oldu.

Genel devlet ve özel dala nazaran toplam sıhhat harcaması, 2020, 2021

Cari sıhhat harcaması 330 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sıhhat harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL’ye yükseldi. Sıhhat harcamaları kapsamındaki yatırımlar 36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam sıhhat harcamasının 49,5’i hastanelerde yapıldı

Toplam sıhhat harcamasının sıhhat hizmeti sunucularına nazaran dağılımı incelendiğinde, birinci üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sıhhat hizmetleri ve eserleri satın almak için başvurulan sıhhat kurumları içerisinde en büyük hissesi 2021 yılında 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla 22,8 ile perakende satış ve öteki tıbbi materyal sunanlar ve 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Sağlık hizmeti sunucularına nazaran sıhhat harcamaları, 2020, 2021

Kişi başına sıhhat harcaması 4 bin 206 TL olarak gerçekleşti

Kişi başına sıhhat harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında 40,3 artarak 4 bin 206 TL’ye yükseldi.

Kişi başına sıhhat harcaması, 2012-2021

Toplam sıhhat harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 4,9’unu oluşturdu

Toplam sıhhat harcamasının GSYH’ye oranı 2020 yılında 5,0 iken, 2021 yılında 4,9 oldu. Cari sıhhat harcamasının GSYH’ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında 4,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sıhhat harcamasının toplam içindeki hissesi 15,9 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. maksatlı yapılan cepten sıhhat harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sıhhat harcamasının toplam sıhhat harcamasına oranı 2021 yılında 15,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarına ait temel göstergeler, 2020, 2021

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı