Resmi Gazete’de yayımlandı! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek

Ticaret Bakanlığı’ndan mevzuya dair yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin finansal kuruluşlar karşısında bilgi asimetrisi ve güç...

Resmi Gazete’de yayımlandı! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek

Ticaret Bakanlığı’ndan mevzuya dair yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin finansal kuruluşlar karşısında bilgi asimetrisi ve güç dengesizliğine sahip olduğu belirtildi. Ayrıyeten, akdedilen kontrat metinleri ve sonrasında gerçekleşen tüketici süreçlerinin çok fazla tüzel ve teknik terim içerdiği hatırlatıldı. Bu nedenlerden öteki tüketici süreçlerinin gerçekleştirildiği piyasalara göre finansal piyasalarda kurulan kontrat ve uygulamalar karşısında tüketicilerin daha faal ve fazla korunmaya gereksinimi olduğu söz edildi.

“MEZKUR YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI GEREKSİNİMİ DOĞMUŞTUR”

Açıklama kapsamında şu tabirlere yer verildi: “Bu kapsamda, tüketicilerin taraf olduğu tüketici kredisi kontratları ve konut finansmanı mukavelelerine ait olarak mukavele öncesi bilgilendirme sürecinden başlayarak akdi münasebetin sona ermesine kadar akdedilen hukuksal metinler ve bu metinlere bağlı uygulamalar Tüketici Kredisi Mukaveleleri Yönetmeliği ve Konut Finansmanı Mukaveleleri Yönetmeliğinde tüketiciyi müdafaa maksadı ile emredici nitelikte sıkı kurallara bağlanmıştır. Vakitle finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve uygulamada yaşanan tereddüt ve uyuşmazlıkların giderilmesi, bellilik unsurunun gereklerinin yerine getirilmesi ve 24 Mart 2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ahenk sağlanması için mezkur yönetmeliklerde değişikliklerin yapılması gereksinimi doğmuştur.”

SİGORTALI VE SİGORTASIZ TEKLİF EDİLEBİLECEK

Konuya dair yapılan açıklamada en çok dikkat çeken ayrıntı tüketici ve konut finansmanı kredilerinin sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilebileceğine dair söz oldu. Yapılan değişiklikler şöyle sıralandı:

“Tüketicilerimizin finansal okuryazarlığının düşük olması nedeni ile cayma hakkı kullanımı için gerekli olan bildirim yapılmadan 14 gün içinde kredi borcunun tamamını erken ödemeleri durumunda da cayma hakkını kullandıkları kabul edilerek, işlemiş faiz ile kamu kurumları yahut üçüncü bireylere ödenmiş olan fiyatların dışında iadesi gerekli fiyatların tüketicilere iade edilmesi sağlanarak ekonomik menfaatinin korunması amaçlandı. Kredi kartı yahut kredili mevduat hesabı üzere bilinmeyen müddetli kredi mukavelelerinde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılarak, akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği periyoda ait son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlanarak tüketicilerimizin katlanmak zorunda kalacakları faiz yükünün azaltılması hedeflendi.

“KATLANILAN MALİYETLER VE UYUŞMAZLIKLARIN AZALTILMASI AMAÇLANDI”

Kredinin kullanılabilmesi kuralı olarak paket halinde sunulan eser ve hizmetler ile sigortaların uygulamada ağır tüketici şikayetlerine neden olduğu hususu dikkate alınarak yapılan düzenleme ile farklı faiz oranlı kredi tekliflerinden indirimli olanın seçilebilmesi için kredi verenin koşul koştuğu kredi ilişkili sigortalar dışında tüketicinin gereksinim duymadığı ve yararlanmayacağı yan finansal eser yahut hizmet alım koşulu yasaklanarak kredi nedeni ile tüketicilerimizin katlandığı maliyetler ve uyuşmazlıkların azaltılması amaçlandı. Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine ait kredi irtibatlı sigortalar ile ilgili olarak; fakat sigortasız kredi seçeneğinin de tüketiciye teklifi halinde kredi ile bir paket oluşturacak formda kredi kontaklı sigorta yaptırılmasının kredi mukavelesinin bir kuralı olarak tüketiciden talep edilebileceği, kelam konusu sigortaların yalnızca kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama hedefiyle, meblağ sigortalarında kalan borç meblağı ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği düzenlendi. Birebir riskin teminatını sağlayan sadece bir sigorta yapılabileceği, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi fiyatı ve müddeti ile uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu konuları düzenlendi.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz – İktisat