Eğitim harcamaları yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına nazaran 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL...

Eğitim harcamaları yüzde 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına nazaran 27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim seviyeleri; 37,7 ile yükseköğretim ve 28,3 ile ortaokul oldu.

Toplam eğitim harcamaları, 2011-2021

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesi 4,8 oldu

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesi 2020 yılında 5,4 iken, 2021 yılında 4,8 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hissesi ise 2020 yılında 4,0 iken, 2021 yılında 3,4 oldu.

Eğitim harcamaları temel göstergeleri, 2011-2021

Devlet eğitim kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına nazaran değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların 35,6’sını yükseköğretim, 22,3’ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, 39,5’i yükseköğretime, 34,4’ü ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının 72,5’i devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının 72,5’i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların hissesi ise 22,0 oldu.

Finans kaynaklarına nazaran eğitim harcamalarının dağılımı (), 2020, 2021

Öğrenci başına eğitim harcaması 15 bin 500 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2020 yılında 12 bin 311 TL iken, 2021 yılında 15 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim seviyelerine nazaran değerlendirildiğinde, 2021 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim seviyesi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu.

Eğitim seviyelerine nazaran öğrenci başına yapılan harcama fiyatı (TL), 2021

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim seviyesi yükseköğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir evvelki yıla nazaran 25,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına nazaran en fazla artış gösterdiği eğitim seviyesi 37,7 ile yükseköğretim oldu. Bunu 31,9 ile ortaokul takip etti.

Eğitim harcamalarının eğitim seviyelerine nazaran dağılımı (), 2020, 2021

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı