Doğuş Otomotiv’in ahenk notu arttı

Doğuş Otomotiv’in Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare İlkeleri’ne ahenk notu, 10 üzerinden 9,74 olarak açıklandı....

Doğuş Otomotiv’in ahenk notu arttı

Doğuş Otomotiv’in Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare İlkeleri’ne ahenk notu, 10 üzerinden 9,74 olarak açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) – Kobirate Milletlerarası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal İdare Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hakkında hazırlanan Kurumsal İdare Ahenk Derecelendirme Raporu açıklandı.

Kobirate’in “BIST’te süreç gören Birinci Küme Şirketler” için hazırladığı metodolojisinde tarifli 456 kriteri inceleyerek yaptığı çalışmalar sonucunda Hisse Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve İdare Şurası ana başlıkları derecelendirildi ve Doğuş Otomotiv’in geçtiğimiz periyot 9,70 olan Kurumsal İdare Ahenk Derecelendirme Notu 9,74 olarak revize edildi.

Doğuş Otomotiv’in Kurumsal İdare İlkeleri’ne uygunluğunun derecelendirmesine ait rapor yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile öteki evrak ve bilgilerin ayrıntılı incelemesi ve gözlemlenmesi sonucunda hazırlandı. Doğuş Otomotiv bu başarıyı, bilhassa sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği ağır ve sistematik çalışmalar, çalışanların idare kademesinde temsil edilmesi emeliyle uygulanan çalışan temsilcisi seçimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık prensiplerine gösterdiği ahenk ve insan kaynakları alanında uzun yıllardır sürdürdüğü uygulamalar sonucunda elde etti.

Bu sonuç Doğuş Otomotiv’in Sermaye Piyasası Konseyi tarafından yayınlanan Kurumsal İdare Unsurlarına çok büyük ölçüde ahenk sağladığının ve BİST kurumsal idare endeksinde bulunmayı üst seviyede hak ettiğinin bir göstergesini de oluşturuyor.