Obezite cerrahisinde “belge” zorunluluğu ve beden kitle indeksi şartı getirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün Bakanlık tarafından hazırlanan “Obezite Merkezleri ve Cerrahi Uygulamalar Hakkında Yönetmelik”...

Obezite cerrahisinde “belge” zorunluluğu ve beden kitle indeksi şartı getirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bugün Bakanlık tarafından hazırlanan “Obezite Merkezleri ve Cerrahi Uygulamalar Hakkında Yönetmelik” Milli Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeye tabi yataklı sağlık kurumlarında açılan obezite merkezleri ve obezite ameliyatlarında verilen hizmetler ardışık süreçler olduğundan bu hizmetlerle ilgili hususun tek bir kanunla düzenlenmesine çalışılmıştır.

Obezite merkezlerinin açılmasına, fiziki koşullarına, asgari donanım, teçhizat ve personel standartlarına ve obezite programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte ayrıca obezite cerrahisi uygulamasına ve bir sağlık kuruluşunun yapması gereken şartlara ilişkin düzenlemeler de yer aldı. sahip olmalı.

Buna göre obezite cerrahisi, erişkin üçüncü basamak yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi, obeziteye uygun altyapı ve cerrahi donanıma sahip ameliyathanesi olan ve ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonlara müdahale edilebilecek sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. zamanında ve verimli.

Obezite cerrahisi yapacak sağlık kuruluşunda cerrahi uzmanların yanı sıra dahiliye/endokrinoloji ve metabolik hastalıklar, kardiyoloji, ruhsal hastalıklar ve hastalıkları, anestezi ve resüsitasyon alanında uzman tıbbi danışmanlar da bulunacaktır. ve operasyon ekibi belirtilen standartlarda.

Obezite cerrahisi geçiren hastanın ameliyat sonrası beslenme ve yaşam tarzında değişiklik yapabilmesi için sağlık kuruluşunda hastaların ameliyat öncesi/sonrası eğitimleri ve ameliyat sonrası takibi için fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar görevlendirilecektir.

“Obezite cerrahisi uygulama belgesi” zorunluluğu

Bakanlık, obezite cerrahisi yapmak isteyen ve ana faaliyet alanı genel cerrahi olan doktorlara “Obezite Cerrahisi Tedavi Belgesi” verecek. Bu belgeye sahip olmayan uzman doktorlar obezite cerrahisi yapamayacaklardır.

Yarışmaya, en az 15 obezite cerrahisi vakasına katıldığına ve bakanlık tarafından düzenlenen uzaktan eğitim sistemiyle 16 saat teorik eğitim aldığına dair başhekimden belge alan uzman doktorlar başvurabilecek. Bakanlığa. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanlara “Obezite Cerrahisi Sertifikası” verilir.

Vücut kitle indeksi 30’un altında olan kişilere obezite cerrahisi yapılamaz.

Yönetmeliğe göre vücut kitle indeksi 30’un altında olan hastalara bariatrik cerrahi uygulanamaz. Vücut kitle indeksi 30-40 olan hastalara obezite merkezlerindeki takip ve tedavi programlarına yönlendirilmeden obezite cerrahisi uygulanmayacaktır.

Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan ve ek hastalığı olanların obezite merkezinde takip ve tedavi programına alınması önerilecektir. Hastanın obezite cerrahisi yaptırmak istemesi durumunda obezite cerrahisi işlemi yapılacak sağlık kuruluşunda e-Rapor üzerinden “Obezite cerrahisi yapılabilir” raporu düzenlenerek obezite cerrahisi işlemi yapılabilmektedir.

Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalara da obezite merkezinde takip ve tedavi programı önerilecek ve hasta obezite cerrahisi yaptırmak istiyorsa buna uygun bir e-Rapor oluşturularak ameliyat yapılabilecek.

Merkez, Psikososyal Destek Programı, Fizyoterapi Hizmetleri Programı ve Obezite İçin Tıbbi Beslenme Programı alan hastaları Hastalık Yönetim Platformu üzerinden değerlendirerek 3 ay boyunca takip edecek.

Sağlık turizmi kapsamında vücut kitle indeksi 30’un altında olan hastalara obezite cerrahisi uygulanmayacak.

Merkezlere bir yıllık uyum süresi verildi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren merkezler ile obezite cerrahisi uygulayan sağlık kuruluşları 31 Aralık 2024 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uyacak.

Obezite cerrahisi yapma sertifikası, teorik eğitim almadan en az 25 vakada obezite cerrahisi uyguladığını belgeleyen ve bakanlığa rapor veren genel cerrahlar tarafından verilecek.

Merkez temelli obezite programlarının “davranış değişikliği ve hedef kiloya ulaşma aşaması” ile ilgili 3 ay sonra obezite cerrahisi sertifikasyon yönetmeliği ve cerrahi uygulama kriterleri 31 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Kalan maddeler bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA