Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Meclis’te

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile...

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi Meclis’te

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin detaylarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslağa, AK Parti Grubu’nda milletvekilleri ve ilgili kamu idareleriyle yaptıkları istişareler sonucunda son şeklinin verildiğini anlatan Elitaş, yasa teklifinin, geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri ile vergi mevzuatı ve muhtelif kanunlarda olmak üzere iki ana başlıkta düzenlemeler içerdiğini bildirdi.EN KAPSAMLI YAPILANDIRMACumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini, ihtiyaç duydukları düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Elitaş, kamuya olan yükümlülükler konusundaki tüm talepleri de titizlikle incelediklerini, ihtiyaçları belirlediklerini ve bu alanda yapılabilecek düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirdiklerini aktardı.Teklifin en kapsamlı yapılandırma kanunu olduğuna dikkati çeken Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:”Vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus nakit cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli nakit cezaları, düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari nakit cezaları, 4207 sayılı yasa kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari nakit cezaları gibi tüm idari nakit cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları gibi ne cin borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek.”SGK’YA OLAN BORÇLARI DA KAPSIYORGümrük vergileri, idari nakit cezaları, rötar faizi, rötar zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamında olduğuna dikkati çeken Elitaş şunları kaydetti:”SGK’ya olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan noksan işçilik prim tutarları, idari nakit cezaları, rötar cezası ve rötar zammı, 5510 sayılı kanunun ilave geçici 5. maddesi kapsamındaki ziraat veya orman işlerinde tazminat hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki belde içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli amel sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, amel kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.”TÜM VERGİLER, VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAMLARI KAPSAM İÇİNDE”Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine ödenecek borçları da kapsam içerisine aldık. Belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi başta olmak üzere tüm vergiler, vergi cezaları, rötar faizleri ve rötar zamları bu kapsam içerisinde. Belediye gelirleri kanunu kapsamında belirlenen ücret ve hisse alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin öğrenim ettiği idari nakit cezaları, su, atık su, misli atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu’na göre aldığı misli atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle ab ve kanalizasyon idarelerinin ab ve atık ab bedeli alacakları ile harcamalara katılım payını da yasa kapsamına almış bulunuyoruz. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki tüm kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor.”BORÇLAR 48 AYDA TAHSİL EDİLECEKAK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023’e kadar ilgili idareye başvuracağını ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin mayısta başlayacağını anlatım eden Elitaş, “Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteğini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda öğrenim edilecek. Bugüne kadar yapılandırmalarımızda 36 ay şeklindeydi.” dedi.TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYORElitaş, teklifle, sürücülerin ceza puanlarının belirli şartlarda silinmek suretiyle kişilerin yine ehliyet almalarının sağlandığını belirterek “Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla vasıta kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz.” diye konuştu.ÖĞRENİM KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEMEÖğrenim kredi borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldığını aktaran Elitaş şöyle bilgi paylaştı:”Öğrenim kredisindeki sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerine takipli olan borçlardaki endeks tutarlarını ve bunlara isabet eden rötar zamlarını da sildik. Şimdi de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’na geçici bir madde ekliyoruz. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle son değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi iç olmak üzere rötar zammı, yurt içi ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacakları da siliyoruz.”YAPILANDIRMANIN MALİYETİ 362 MİLYAR TLElitaş, teklifle, vazgeçilen alacak miktarının ne kadar olduğunun sorulması üzerine, “Tüm borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru olması durumunda 361,8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı. Toplam donuk alacaklar diye anlatım edeceğimiz 700 milyar lira yekün alacaklar var. Bunun 300 milyar liralık kısmı donuk alacaklar.” dedi.Teklifin, 14 milyon borçluyu ilgilendirdiğini kaydeden Elitaş, 2 bin liranın altındaki borçları sildiklerini, bu şekilde 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu bulunduğunu bildirdi.EYT İLE İLGİLİ HAZIRLANAN KANUN TEKLİFİElitaş, EYT’yle ilgili hazırlanan yasa teklifi metninin çalışmalarını bitirdiklerini, şubatta düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.Müracaat eden kişilerin, başvuru tarihinden itibaren takip eden ay içerisinde maaşlarını almasının söz konusu olacağını vurgulayan Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:”Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili ne açıkladıysa o. Başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Yaşta kısıt yok.’ ifadesiyle ilgili açıklamalar çerçevesinde bu yasa teklifi hazırlanmıştır. Kanun teklifi 3’ü temel 2’si yürütme ve yürürlük olmak üzere 5 madde. Biliyorsunuz Bağ-Kur’da prim ödeme gün sayısı var. SSK kapsamında olanlar ise kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl süreyle sigorta kapsamı içerisinde bulunması gerekiyor. Kanun metninde ne ileriye gidiş ne geriye dönüş var. Bu çıkacak, dönüşü olmayan bir yoldayız. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çerçevesinde devam ediyoruz. “Kaynak: AA / Ekonomi AK Parti Ekonomi Güncel Haberler