Diyanet 25 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Müminin Miracı Namaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu açıklandı....

Diyanet 25 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Müminin Miracı Namaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu açıklandı.

Cuma namazı için mescide gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir mevzuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna cevap aranıyor.

Hutbenin bu haftaki konusu “Namaz” oldu. Diyanet hutbe mevzu başlığını “Müminin Miracı Namaz” olarak duyurdu.

İşte 25 Şubat 2022 Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

25 ŞUBAT DİYANET CUMA HUTBESİ METNİ

Saygıdeğer Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Ulu Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne büyüktür. Hiç elbet Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç Gecesi’ni idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla gurur bulduğumuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Miraç Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

Değerli Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, Miraç Gecesi huzuruna kabul buyurduğu Sevgili Peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine geri gönderdi. Bunlardan biri ümmet-i Muhammed’den olup Allah’a şirk koşmayanların eninde sonunda kesinlikle cennete girecekleridir. Başkası “Âmenerrasûlü” olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü, Allah’a yakarışı öğreten Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. Bir öbür müjde ise kulun Rabbiyle buluşması olan namazdır.

Bedelli Müminler!

Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’te “Sen ki mîrâc eyleyûb ettin niyaz, Ümmetin mîrâcını kıldım namaz” dizeleriyle söz ettiği üzere namaz, müminin miracıdır. Dinimizin direği, gözümüzün parıltısı, kalbimizin huzurudur. Allah’ı anmanın en hoş formu, ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamberimizin buyurduğu üzere “Namaz, kıyamet günü kulun birinci hesaba çekileceği ameldir.” Namaz mümini koruyan manevî bir zırhtır. Huşû içinde kılınan namaz, mümini hayâsızlıktan ve berbatlıktan alıkoyar.4 Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve Cuma namazı, büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir.

Aziz Müslümanlar!

Müminin dirilişi fakat namazla olur. Mümin namazla huzura erer. Rabbiyle olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır, ruhlarımız namazla kemale erer. Sıradanlaşan hayatlarımız namazla bereketlenir. Cennetin kapıları bize namazla açılır.

Değerli Müminler!

Geliniz, Miraç ikramı namazlarımızı Aziz Mevla’nın isteğini kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. İçtenlikle ve hakkını vererek eda edelim. Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan yapalım. Aile efradımızı, göz aydınlığı çocuklarımızı namazın huzur veren iklimiyle buluşturalım. Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum: