AVRUPA BİRLİĞİN OPERASYONEL GÜCÜ; PESCO

AVRUPA BİRLİĞİN OPERASYONEL GÜCÜ; PESCO

Arupa Birliği kurulduğu bu tarihten itibaren, birliğin ticaret, ekonomik, eğtim ve siyasal olarak görevini ifa eden Avrupa Birliği askeri bir güç olma yolunda. 24 Şubat 2022 yılında başlayan Rusya - Ukrayna savaşında Amerika emperyalizmin en önemli aktörleri olan NATO'nun bu savaşta işlevsiz kalması Avrupa Birliğini endişeye sevk etmiştir. Yıllardır Amerika ile Rusya arasında yaşanan ekonomik, siyasal ve askeri krizlerde Amerika ile birlikte hareket eden Avrupalı devletlerin kendi güvenliği düşüncesiyle daima destek vermiştir. Bu destek ise Avrupalı devletlerin istemeyerek Rusya, Çin ve İran ekseninde Amerika ile arasında sorun olarak gören her devlet ile Avrupa Birliğide tepkisini vermek zorunda kalıyordu. Ticaret ve ekonomik olarak kurulan Avrupa Birliği doğu blokun ticaretin de yoksun kalıyor. İngiltere'nin de brexit sürecinde bir etkisi olarak görülmektedir. Ticaret için kurulan bir uluslararası örgütün siyasal nedenlerden dolayı pazarlardan ayrılması örgüt içerisinde olan ülkelerin, ekonomik çöküntüye neden olur. 

Rusya'nın Tehdit di Bölgesel Değişikliğe Yol Açtı....

Rusya ve Ukrayna savaşında Avrupa Birliğine bağlı olan devletlere ciddi bir uyarı oldu. Bu savaşta NATO'nun işlevsiz kalması savaş Avrupa'ya taşırsa hem NATO üyesi hem AB ülkesi olan devletlerin tepkisi ne olur? Muamma Türkiye'nin bir NATO üyesi olan bir ülke olmasına rağmen, Suriye, Irak ve Libya da yaşanan sorunlarda Türkiye tek başına mücadele etti. NATO ise yine sessizliğini korudu. Avrupa Birliği bu durumları analiz ederek, kendi güvenliğini kendisi sağlamak ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Avrupa Birliğinin savunma politikaların da değişiklikler meydana gelmektedir. Rusya sınır olan Doğu Avrupa ülkeleri askeri teknolojilerine revize yapmaktadır. Sovyet döneminden kalma askeri sistemlerin yenilenmesi, hava ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi olarak açıklandı. Planda AB Komisyonu'nun dikkati çektiği bir başka konu da Avrupa ülkelerinin savunma harcamaları ve yatırımlarının "düşüklüğü" oldu. Doğu Avrupa da yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşında Avrupalı devletlerin savunma harcamaları 10 kat artı. 

Avrupa'nın Operasyonel Ordusu; PESCO

Startejik politikaların belirlendiği üzere (2025-2030)'da askeri personel olarak sayısı 10 bin olması bekleniyor. Kara, hava ve deniz olmak üzere askeri ve savunma tüm mekanizmaları ile birlikte savunma hattı oluşturulacaktır, ve ön hazırlıklar başlamıştır. 2023 yılında askeri tüm unsurları ile birlikte tatbikatlar yapılacaktır.