Ankara Üniversitesi’nden meme kanserine yeni ilaç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı projesiyle, Radyofarmasötik Üretim Araştırma ve Geliştirme...

Ankara Üniversitesi’nden meme kanserine yeni ilaç

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı projesiyle, Radyofarmasötik Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) Merkezi kuruldu.

Türkiye’de birinci ve tek olan radyoaktif ilaç üretim, araştırma ve geliştirme merkezinde, yeni kuşak kanser ilaçları üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Kolu Lideri ve RÜAG tesisi koordinatörü Prof. Dr. Nuriye Hasret Küçük liderliğindeki grup, birinci olarak olağan görüntüleme aygıtlarıyla tespit edilemeyen ‘paratiroid adenom’ hastalığına teşhis konulmasını sağlayan ilaç geliştirdi.

GÖĞÜS KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS

Sıhhat Bakanlığı’nca ‘Ankükolin’ ismiyle ruhsatlandırılan ilaç 20 Ocak’ta tanıtılırken, Ankara Üniversitesi birinci ilaç ruhsatını bu ilaçla almış oldu.

Prof. Dr. Nuriye Hasret Küçük liderliğinde çalışmalarını sürdüren grup, bu sefer göğüs kanserinin erken teşhisinde kullanılacak yeni bir ilaç geliştirdi.

‘Floroestradiol F-18’ isimli ilaç, göğüs kanserinin erken teşhis ve teşhisinin yanında uygulanan tedavinin aktifliğini görmek hedefiyle da kullanılacak.

SIHHAT BAKANLIĞI ONAYINA SUNULACAK

Göğüs kanserinde kullanılan hormon tedavisinin aktifliğinin ya da tümörün yapısının ne kadar değişik yahut karışık olduğuna dair görüntüleme yapmayı sağlayan ilaç yerli ve ulusal imkanlarla geliştirildi.

Kısa ismi ‘FES’ olan ilaç yakın vakitte Sıhhat Bakanlığı’nın onayına sunulacak.

“YERLİ VE ULUSAL İMKANLARLA ÜRETİLEN İKİNCİ İLACIMIZ OLACAK”

Prof. Dr. Nuriye Hasret Küçük, merkezde kansere karşı yeni görüntüleme casusları (ilaç) bulduklarını söyleyerek şu kelamları kaydetti:

“Şu anda yerli ve ulusal imkanlarla kansere karşı 2 tane görüntüleme casusu bulduk. Göğüs kanserine karşı yerli ve ulusal imkanlarla geliştirdiğimiz ‘Floroestradiol F-18’ ilacımızın çalışmalarını tamamladık. En yakın vakitte Sıhhat Bakanlığına evrakımızı sunacağız ve ruhsatlama sürecine başlayacağız. Bu ilaç ‘Ankükolin’den sonra yerli ve ulusal imkanlarla üretilen ikinci ilacımız olacak. Bu ilacın emeli şu; her tümör heterojendir. Yani hepsi tıpkı model hücreden oluşmaz ve her hastaya verdiğiniz ilaç tıpkı etkiyi göstermez. Bu ilaç, göğüs kanserinde kullanılan hormon tedavisinin aktifliğinin ya da tümörün yapısının ne kadar değişik yahut karışık olduğuna dair görüntüleme yapmak ve tedaviyi anlamak açısından hayli faydalı.”


“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SUNMAK ÜZEREYİZ”

Ankara Üniversitesi ile birlikte iş birliği yaparak çalışmalarda yer alan firmanın operasyon müdürü Erkan Özdoğan ise, yerli ve ulusal kaynaklarla ürettikleri yeni jenerasyon kanser ilaçlarıyla hastalara umut olmaya devam ettiklerini belirtti.

Özdoğan, “‘Ankükolin’ ismiyle kamu-özel iş birliği ile birinci ilaç ruhsatımızı aldık. Devamında şu an için göğüs kanseri üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Tekrar yerli ve ulusal kaynaklarla geliştirdiğimiz ve akademisyen hocalarımızla çalıştığımız ‘Floroestradiol F-18’ kısaca ‘FES’ diye tabir ettiğimiz bir eser üzerinde çalışıyoruz. Şu an belgesini hazırladık ve Sıhhat Bakanlığı onayına sunmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki periyot hastalarımızın tedavisi için kullanmaya başlayacağız. Bu ilaç büsbütün yerli ve ulusal imkanlarla üretilmiş, göğüs kanserini erken teşhis ve teşhisinin yanında uygulanan tedavinin aktifliğini görmek gayesiyle da kullanılan bir eserimiz olacak.” diye konuştu.