Saç ekimi merkezlerine yönelik alınan yeni kararlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Saç Ekim Üniteleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname, saç ekimi bölümünün...

Saç ekimi merkezlerine yönelik alınan yeni kararlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Saç Ekim Üniteleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname, saç ekimi bölümünün açılmasına ilişkin usul ve esasları, saç ekimi operasyonlarının yürütülmesine ilişkin asgari standartları, saç ekimi bölümünde çalışacak personelin belirlenmesini ve saç ekiminin teftiş denetimini düzenlemektedir. departman.

Buna göre saç ekimi üniteleri, Bakanlık bünyesindeki hastaneler, devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesindeki hastaneler, tüzel ve gerçek kişilere ait özel hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler Yönetmelik çerçevesinde kullanım izni almak suretiyle açılabilecek.

Saç ekimi uzmanı sertifikası zorunluluğu

Saç ekimi bölümü açmak isteyen sağlık kuruluşları, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek il sağlık müdürlüklerine başvurur.

Saç ekimi ünitesi açmış olan Bakanlık hastaneleri, devlet ve temel üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve yeni tip tıp merkezlerindeki saç ekim üniteleri, il sağlık müdürlüklerinin önerisi ve onayı ile “saç ekimi eğitim merkezi” olarak yetkilendirilebilir. Bakanlığın

Eğitim merkezlerinde hekimler ve tıp dışı sağlık profesyonelleri için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile Saç Ekimi Uygulayıcı Sertifikası ve Saç Ekimi Uygulayıcı Asistanlığı Sertifikası düzenlenebilmektedir.

Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi asistanlığı sertifikasına yönelik eğitim programının süresi ve içeriği Bakanlıkça belirlenir. Saç Ekimi Pratisyen Yardımcısı Sertifikasyon Programı’na sadece hekimler katılabilirken, Saç Ekimi Pratisyen Yardımcısı Sertifikasyon Programı’na tıp dışı sağlık profesyonelleri de katılabilmektedir.

Yurt dışından alınan saç ekimi uzman sertifikaları, ilgili mevzuat uyarınca Bakanlığın uygun görmesi halinde geçerli sayılacaktır.

Sertifikası olmayanlar saç ekimi yapamayacaklardır.

Saç ekimi bölümlerinde sadece sertifikası bakanlık tarafından tescillenmiş sertifikalı personel çalışabilecektir. Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi uygulayıcı yardımcılığı sertifikası olmayan kişilere saç ekimi yapılamaz.

Bakanlığa kayıtlı medikal-estetik sertifikasına sahip doktor ve tıp uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıklar uzmanları saç ekimi sertifikasına sahip olmayacak.

Saç ekimi yapan sağlık kuruluşları Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak.

Saç ekimi bölümlerindeki kişilere yapılan işlemler Bakanlığın elektronik sistemine kaydedilecektir. Ayrıca saç ekimi ünitelerinin kurulu olduğu sağlık kuruluşları da Bakanlığın portalına kaydedilerek web üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sağlık kurumlarına uyum için bir yıllık süre verildi.

Halihazırda saç ekimi yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tıp dışı sağlık personeli 3 yıl içerisinde saç ekimi asistanlığı sertifikası almak zorunda olacak. Bu süre içerisinde yetkili doktor gözetiminde işine devam edebilecektir.

Saç ekimi bölümü olan sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl saç ekimi bölümünde aktif olarak çalıştığını belgeleyen tıp dışı sağlık çalışanına 6 gün içinde Bakanlığa başvurması halinde saç ekimi asistanlığı sertifikası verilecek. ay.

Halihazırda saç ekimi yapma yetkisine sahip olan tüm sağlık kuruluşları, bir yıl içerisinde yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmeleri halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilecektir. Bu süre sonunda belirtilen şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izin belgeleri iptal edilir.

Yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

“Yapışkan düzenleme”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saç ekimi birimlerinde titiz düzenleme var.” tanımını kullandı.

Türkiye’de her geçen gün büyüyen sağlık turizminde saç ekiminin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Koca, şöyle konuştu:

“Yönetmelik, hem yurt dışından gelenlerin hem de vatandaşlarımızın aldığı hizmet ile bu hizmeti veren birimler için kapsamlı standartlar belirlemektedir. ilgili personelin tecrübesi belgelenir, denetim yapılır, kayıt dışılığın önüne geçilir.Sonuçlara yönelik standartlar belirlenir.Sağlık ve sağlık turizminde bu yeni gelişme hayırlı olsun.”

Kaynak: AA