Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer meydan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC,...

Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer meydan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün umumi arama hizmetleri pazarındaki yargıç durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma karara bağlandı.BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDUÖn araştırmada elde edilen bilgi, vesika ve yapılan tespitleri müzakere eden kurum, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.”KANUN İHLAL EDİLDİ”Duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamanın, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.Kaynak: AA / Ekonomi Rekabet Kurulu Alphabet Google Ekonomi Güncel Haberler