Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Minimum Fiyat Tarifesine ait bildiride değişiklik yapılmasına dair bildirim Resmi Gazete’de

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Taban Fiyat Tarifesine ait bildiride değişiklik yapılmasına dair bildirim...

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Minimum Fiyat Tarifesine ait bildiride değişiklik yapılmasına dair bildirim Resmi Gazete’de

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Taban Fiyat Tarifesine ait bildiride değişiklik yapılmasına dair bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Minimum Fiyat Tarifesine ait bildiride değişiklik yapılmasına dair bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığınca yayımlanan bildirime nazaran, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Minimum Fiyat Tarifesine ait bildirimin 5’inci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13.300” ibaresi “22.610” olarak değiştirildi. Bildirim, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir. – ANKARA