Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı sınırı 5 bin dolara yükseldi

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası...

Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı sınırı 5 bin dolara yükseldi

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ hududu 2 bin dolar artırıldı.

TUTAR SONU 3 BİN DOLARDAN 5 BİN DOLARA ÇIKARILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildiriminde değişiklik yapan bildirimine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini muhafaza hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kurumlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat sonu 3,000 dolardan 5,000 dolara çıkarıldı.

DÖVİZDE TERÖR TEDBİRİ

Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir diğer karar da cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu. Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gayesiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu meblağ 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle temaslı birden fazla sürecin toplam meblağı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor.