Uluslararası Felsefe konferansı başladı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ TARAFINDAN “KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALAR” TEMASIYLA “ULUSLARARASI FELSEFE KONFERANSI” BAŞLADI.

Uluslararası Felsefe konferansı başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından ’Kültürlerarası Karşılaşmalar’ temasıyla Uluslararası Felsefe Konferansı başladı.


Yurtdışından bilim insanların da konuşmacı olarak katıldığı konferans, 15-17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferansın açılışında konuşan Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ”Günümüzde teknolojiyle birbirine bağlanan ’öteki kültürlerin insanları’ kaçınılmaz olarak diyalog kurmak, birbirlerini anlamak ve anlaşmak durumundadır. Hiçbir ulus, sosyal grup veya kültür, kendini bir diğerinden soyutlayamamaktadır. Dijital teknolojilerin zaman ve mekân sınırlarını aşarak ilişkilere aracılık ettiği bugünlerde, neredeyse her yerde kültürlerarası diyalogdan söz edilmektedir. Ancak kültürlerarası iletişim, etkileşim veya karşılaşma yeni bir kavram değildir. Toplumlar ve insanlar arasında tarih boyunca deneyimlenmiş bir durumdur. Savaşlar, göçler, ticaret yolları aracılığıyla farklı kültürlerin iletişimi ve etkileşimi geçmişte de mümkün olmuştur. Yeni olan ise bu konunun bir bilim dalı haline getirilerek, daha teknik tarzda ele alınışı ve enformasyon teknolojilerinin gelişim hızının benzersiz şekilde artmasıdır. Bu noktada, 21. yüzyılda enformasyonun küreselleşmesi, Batılı kültür ve siyaset modelinin küreselleşmesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu husustaki batı tekelinin kırılması ise, kültürel çoğulculuğun gerçekleşebilmesinin ve farklı bakış açılarının uluslararası bağlamda ifade imkânlarına kavuşmasının koşulunu oluşturmaktadır. Batının enformasyon tekelinin kırılması dışında, Batı dışı enformasyon kaynaklarının, dünya hakkında hem Batı’yı hem de dünyanın diğer toplumlarını bilgilendirecek konuma gelmesi gerekmektedir. İşte böylece gerçek ve sağlıklı kültürel etkileşim ’eşitler arasında’ kurulabilecektir. Nitekim bu konferans, verimli kültürler arası diyaloğun nasıl mümkün olduğunu araştırılması bağlamında çok kıymetli ufuklar açacaktır. Bu bağlamda farklı bakış açıları ortaya konularak, birbirimizden öğrendiğimiz kültürlerarası ’karşılaşmaya’ bir fırsat oluşturacaktır” dedi.


Tüm bilimlerin çıkış noktası olan ve sistematik sorgulama ile hakikati arayan ’Felsefe’ her daim insanoğluna yol gösterici olduğunu belirte Rektör Çiçek, "Bu sebeple konuşmacılarımıza ve panellerimize uluslararası düzeyde katkı sağlayacak olan bilim insanlarına, düzenleme kurulumuzun üyelerine ve tüm değerli panelistlerimiz ve katılımcılarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Konferansın bilim dünyası için ışık olmasını ümit ediyorum” dedi.