Sosyal anksiyete nedir? Sosyal anksiyete belirtileri ve tedavisi

İnsanların hayatını olumsuz tarafta etkileyen çeşitli ruhsal rahatsızlıklar olabiliyor ve bunlarla nasıl baş edeceğini bilemiyor...

Sosyal anksiyete nedir? Sosyal anksiyete belirtileri ve tedavisi

İnsanların hayatını olumsuz tarafta etkileyen çeşitli ruhsal rahatsızlıklar olabiliyor ve bunlarla nasıl baş edeceğini bilemiyor bu nedenle uzman hekimler tarafından dayanak alma gereksinimi duyuyorlar. Karşı karşıya kaldığımız ruhsal rahatsızlıklardan birisi de toplumsal anksiyetedir. Toplumsal anksiyeteyle gayret eden şahısların için toplumda bulunmak epeyce rahatsızlık veren bir durumdur.

SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?

Sosyal anksiyete yani toplumsal fobi şahısların toplum içerisindeyken kendisini rahatsız hissettiği bir ruhsal rahatsızlıktır. Toplumda %3 ila % 13 oranında rastlanan toplumsal fobiyle sıklıkla karşılaşırız. Toplumsal anksiyetesi olan şahıslar toplum içinde kalabalık ortamdayken yemek yeme, konuşma ve tek başına hareket etme üzere faaliyetlerde çok derecede telaşlı hissederler. Kendilerini inançta hissedemedikleri için kalabalık ortamlar toplumsal fobisi olanlar için hayli göz korkutucudur. Kişi öteki insanların onu yargılayacağından, küçümseyeceğinden endişe duyar. Diğerlerine rezil olmak onlar için birinci düşündükleri şeydir ve bunu yaşamamak için kendilerini toplumdan uzak tutmaya çalışırlar. Bu korku durumu erken yaşlardayken başlar ekseriyetle ve kısa vadeli ataklar halinde değil, devamlı olarak tekrar eden bir durumdur. Kişi toplumdan kaçmak istediği için bu hastalık kişiyi hayatın birçok alanından uzak fiyat. Toplumsal anksiyetesi olanlar için birisine merhaba demek bile çok güç gelir. Toplumsal fobi bir dert bozukluğudur ve bu bozukluğa sahip bireyler dışarıdan içe dönük, sessiz ve aralı olarak görülür. Şahıslar aslında keyif aldığı aktiviteleri yapmak istese de yaşadığı yüksek dereceli dert hissi onları bunlardan alıkoyar. Birey kendisinin göz önünde olma niyetinde bile rahatsızlık duymaktadır. Toplumsal anksiyetenin hayatını fazla makus etkilemesi sebebiyle kişi kendisini herkesten soyutlarsa bireyde kimi bağımlılıklar, intihar kanıları meydana gelebilir. Birey bu bozukluk nedeniyle ikili ilgilerde de güvensizlik üzere sorunlar yaşayabilir. Bu nedenle kişinin uzman tabip tarafından uygun olan tedaviye başlaması gereklidir.

SOSYAL ANKSİYETE NEDEN OLUR?

Sosyal fobi, hem kalıtsaldır hem de etraf tesiri taşır. Aile bireylerinin de toplumsal fobiye sahip olma ihtimali yüksektir ancak öğrenilmiş davranıştan ötürü da olabilir. Beyinde var olan amigdala yapısı ise kaygıyı tetikleyebilir. Bireyler toplum önünde yaşadığı bir olaydan sonra da bu fobiyi almış olma ihtimali de yüksektir.Örneğin çocukluk devrinde karşılaşılan zorbalık, alay edilme olayından sonra çocuk toplumsal fobi geliştirmesi üzere. Tekrar birebirini yaşamamalıyım diye dehşet çalıştırabilir.

SOSYAL ANKSİYETE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Psikolojik istikametten belirtiler şu biçimde:

• Tanımadığınız şahıslar tarafından küçümsenmekten korkmak

• İleriki tarihteki bir plan için uzun vakit evvelce gerilim yapmak

• Topluluk içerisine girilince gelen panik duygusu

• Utanacağı durumları yapmamak için kendi hareket ve kelamlarını en aza indirmek

• Yaşadığınız tasa anının diğerleri tarafından görülmesinden korkmak

Fiziksel taraftan belirtiler ise şöyle:

• Titreme

• Kızarma

• Ağızda kuruluk

• Kalp çarpıntısı

• Süratli nefes alıp vermek

• Mide ağrısı

• Kasların gerilmesi

• Yüz kızarması

• Başta basınç ve ağrı

• Sıklıkla idrar gelmesi

• Göz temasından kaçınmak

SOSYAL ANKSİYETE TEDAVİSİ

Sosyal anksiyete tedavilerinde ilaç tedavisinden çok bilişsel – davranışçı psikoterapiler uygulanmaktadır. Terapide amaçlanan şey kişinin kendisine ilişkin olan olumsuz kanılarını fark ettirmek ve şahsa tasa duyduğu hususları gerçek tekniklerle şahsa yaşatır. Örneğin toplum önünde konuşmaktan korkan birisini ufak adımlarla toplum önünde konuşmaya alıştırmak üzere. Toplumsal anksiyeteye sahip bireylerin bu çalışmalar sayesinde gerilimli durumlarla başa çıkma hünerleri gelişmektedir ve bu da bireye özgüven verir. İlaç kullanımı kişiyi güzelleştirmeye yardımcı olsa da psikoterapi ile yürütülen ilaç kullanımı daha fazla tesir göstermekte olduğu söyleniyor.

Önemli not: Tüm sıhhat uygulamalarında öncelikle tabibe başvurun. Hekiminizin tavsiyesine nazaran hareket edin.