OMÜ Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri akredite oldu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK, KİMYA, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMLERİ, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (FEDEK) TARAFINDAN YAPILAN ÜÇ GÜNLÜK DEĞERLENDİRMENİN ARDINDAN AKREDİTE OLDULAR.

OMÜ Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri akredite oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yapılan üç günlük değerlendirmenin ardından akredite oldular.


OMÜ Fen Edebiy0at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, yaptığı açıklamada yeni akredite olan bölümler ile birlikte Fakültenin akredite bölüm sayısının sekize çıktığını belirterek geriye kalan altı bölümünde önümüzdeki günlerde değerlendirmeye tabi tutulacağını ve yıl sonuna kadar tüm Fakültenin akredite olacağını umduklarını ifade etti.


FEDEK, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olup Avrupa’nın yüksek öğretimde saygın kalite güvence kuruluşu CEENQA’da da tam üye olarak yer alıyor. Dolayısıyla akredite olan toplam sekiz bölüm Avrupa standartlarında eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş oldular.