Kalkınmada yeni model! ‘Sürdürülebilirliğin şirketler için iş modeline, bireyler için ise yaşam biçimine dönüşmesi gerekiyor’

Çevresel tesirlerin gerçek tahlil edilebilmesi ve kaynakların verimli kullanımı tüm dünyada işletmeler için gittikçe daha...

Kalkınmada yeni model! ‘Sürdürülebilirliğin şirketler için iş modeline, bireyler için ise yaşam biçimine dönüşmesi gerekiyor’

Çevresel tesirlerin gerçek tahlil edilebilmesi ve kaynakların verimli kullanımı tüm dünyada işletmeler için gittikçe daha değerli hale geliyor. Şirketler, sürdürülebilirlik yaklaşımını orta ve uzun vadeli planlarına entegre ederken; çevresel ve toplumsal problemlere tahlil üretmeyi ve uzun vadede rekabet avantajı yakalamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz haftalarda “Daha Yeterli Bir Dünya İçin” temasıyla gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Önderleri Zirvesi’nde de sürdürülebilirliğin verimliliğe tesirleri değerlendirilirken; İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Başkanı Gamze Yalçın, sürdürülebilirliğin her alanda bir stratejiye dönüştürülmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

KONU YALNIZCA ETRAF DEĞİL

Sürdürülebilirliğin pek çok şirket için yeni bir iş modeli haline gelmeye başladığını tabir eden Yalçın, “Hep birlikte tesir alanlarımız içerisinde bu bahisteki yaklaşımları ülkemiz için bir kalkınma modeline, tüm şirketler için mutlak bir iş modeline, bireyler için ise hayat biçimi haline dönüştürmemiz gerekiyor” dedi. Yalçın, konuşmasında, yalnızca çevresel değil toplumsal ve yönetimsel hususları da kapsayan çok boyutlu bir alan olan sürdürülebilirliğin bayanların iktisada faal iştirakinden dijital dönüşüme, su ve besin güvenliğinden tarımda sürdürülebilirliğe, yeşil dönüşümden eğitimde fırsat eşitliğine, göçlerden iklim adaletine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

kalkinmada yeni model surdurulebilirligin sirketler icin is modeline bireyler icin ise yasam bicimine donusmesi DyC2nPYB

Gamze Yalçın

Sürdürülebilir kalkınma maksatlarının gerçekleştirilmesinde finans kesiminin kıymetli bir role sahip olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle konuştu:

YAPISAL DÖNÜŞÜM

“İşin tabiatı gereği stratejimizi, organizasyonumuzu, iş yapma biçimimizi global dinamikler ve gelişen metodolojileri de dikkate alarak güncelliyor, hem bankamızın hem de ekosistemimizin yapısal dönüşümünü sağlıyoruz. Ana stratejik gayelerimizden olan sürdürülebilirlik odağında kaynak temininden başlayarak, uygun eser ve hizmet geliştirilmesine, kaynakların çevresel ve toplumsal açıdan yarar sağlayan kredilere yönlendirilmesinden tesirlerinin ölçülerek yönetilmesine ve sonuçlarının paydaşlarımıza raporlanmasına varan uçtan uca yönetilen bir iş modeli benimsedik.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KURUMSAL TAAHHÜTLER

Yalçın, 2026 yılına kadar 300 milyar TL fiyatında sürdürülebilir finansman sağlayarak iktisadın dönüşümüne katkıda bulunmayı taahhüt ettiklerini anımsatarak, “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile bayan işletmecilere 5 yıl içinde 100 milyar TL meblağında finansman sağlama amacıyla bayanların iktisadi ömürde daha etkin olmalarına yönelik dayanaklarını ortaya koyduklarını vurguladı ve “Bütün dinamimizle ikinci yüzyılımıza hazırlanırken sürdürülebilirliği ‘dünya bizim gelecek bizim’ yaklaşımıyla ele alıyor, geleceğe yönelik aksiyonları paha zincirimizin tüm halkalarını kapsayacak halde hayata geçiriyoruz” dedi.

SKD Lideri – Ebru Dildar Edin: Sürdürülebilirlik hepimizin genlerine işledi. Bu yıl sürdürülebilirlik konusuna iş dünyasının ilgisinin arttığını görüyoruz. Bir şirketin atığının fazlasının öbür bir şirketin girdisi haline getirmek olan döngüsel iktisat son derece değerli. Dünyanın karbon sıfır düzeyine ulaşmasında döngüsellik oranının yüzde 17 düzeyinde olması gerekiyor ancak şu an bu yüzde 7.3’lerde. Türkiye bu oranın biraz altında. Bilhassa üretim şirketleri döngüsel ekonomiyi daha çok önemsemeli.