Deprem ödemleriyle ilgili emsal karar verildi! Ödemler yeni tarifeden yapılacak

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemeleri hakkında emsal teşkil eden bir karar verdi. Yeni tarifeye göre metrekare başına 1508 TL olan rakam 3016 TL’ye çıkarıldı

Deprem ödemleriyle ilgili emsal karar verildi! Ödemler yeni tarifeden yapılacak

Deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili emsal bir karar çıktı. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerektiğine karar verdi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük depremde 11 ilde binlerce bina yıkılmış, bir o kadar da bina ağır hasar almıştı. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, Kahramanmaraş’ta DASK ödemeleri hakkında emsal teşkil eden bir karar verdi. Yeni tarifeye göre metrekare başına 1508 TL olan rakam 3016 TL’ye çıkarıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Barosuna kayıtlı avukat Cemre Nas Polat;

“Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemeleri hakkında emsal teşkil eden bir karar verdi. DASK, hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısını ödüyordu, fakat Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti verilen kararla, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması gerektiğine hükmetmiş oldu. 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde poliçe yaptırmış olan sigortalılara eski tarife üzerinden ödeme yapıldığı ve bu ödemelerin hakkaniyete uygun olmadığı yönünde karar verildi.

25 Kasım 2022 öncesinde uygulanan tarifede metrekareye 1508 TL ödeme yapılmakta idi. Ancak güncellenen yeni tarifeye göre metrekare başına 1508 TL olan rakam 3016 TL’ye çıkarıldı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem sonucunda ödeme alan sigortalılara yapılan ödeme brüt metrekaresi 3016 TL ile çarpılması gerekirken 1508 TL ile çarpılıp çıkan tutar ile ödemeler yapılmıştır. Ancak DASK tarafından 25 Kasım 2022 tarihi öncesinde poliçe yaptıran sigortalılara zeyilname yapılmadığı ve ek prim ödenmediği gerekçesi ile depremzedeleri mağdur edecek şekilde önceki tarifeye göre hesaplama yaparak alınması gereken tutarın aşağısında bir ödeme gerçekleştirmiştir. Oysa ki DASK mevzuatının hiçbir yerinde, ek prim ödenmesi konusunda bir düzenlemeye gitmediği gibi kurum bu hususta sigortalıyı uyaran bir bilgilendirme yapılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı DASK kusurludur ve sigortalılar için bir mağduriyete sebebiyet vermiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonun vermiş olduğu emsal karar neticesinde sigortalılar yeni tarife üzerinden eksik kalan ödemelerini talep edebileceklerdir.

Peki eksik kalan ödemeleri kimler talep edebilir?

Evleri az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılmış veyahut acil olarak yıkılması gereken daire sahipleri yararlanabileceklerdir. Burada aranan tek şart deprem gerçekleştiği tarihte yani 6 Şubat 2023 tarihinde söz konusu meskenin DASK kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Deprem zamanını kapsayacak sigortası olmayan kişiler eksik ödeme veyahut tazminat talep edemeyeceklerdir.

Peki sigortalılar eksik ödemeyi nasıl talep edebileceklerdir?

Tazminatı talep edebilmek için sigortalıların hukuki yollara başvurmaları gerekmektedir. Sigortalılar isterse DASK’a karşı Sigorta Tahkim Komisyonunda veya genel mahkemelerde dava açabilirler”dedi.