Başhekim Kaya, Sorumlu Doktorlarla İle Bir Araya Geldi

Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya "Klinik Sorumlu Hekimler" ile toplantı gerçekleştirildi.

Başhekim Kaya, Sorumlu  Doktorlarla İle Bir Araya Geldi
Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma  Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya, Hastane konferans salonunda tüm "Klinik Sorumlu Hekimler" ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Hekimlerin çalışma koşulları ve işleyişteki aksaklıklar ele alındı. Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’da sağlık sorunları konusunda yaşanan sıkıntılara her gün yenileri eklenirken, özellikle doktor ve personel noktasındaki eksiklikler büyük sorun oluşturuyor. Beşhekim Kaya, Hastanede çalışan Polikliniklerde sorunlu olan Doktorlarla hastandeki çalışma koşullar ve meydana gelen aksaklıkların ve aksaklıkların nasıl giderileceği ele alındı.