2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Global İnovasyon Endeksi’ne nazaran Türkiye, 2022’de 37. sıraya yükseldi....

2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Global İnovasyon Endeksi’ne nazaran Türkiye, 2022’de 37. sıraya yükseldi. Dört basamaklık ilerlemeyle birinci defa 40 ülke ortasında yer alan Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ortamına ait yeni bir rapor yayımlandı. Ser Danışmanlık tarafından hazırlanan ve Ar-Ge’de insan kaynağı, harcamalar, üretim kapasitesi, patent, yararlı model ve tasarım tescilleri, inovasyon faaliyetleri üzere başlıkları içeren 2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nda, 2021 ve daha öncesinde yayımlanan bilgiler tahlil edildi. Rapora nazaran Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının 10 yıldır artış eğilimi gösterdiği, 2021’deki artışın ise yüzde 49 olduğu tespit edildi.

Küresel İnovasyon Endeksi’ne nazaran 2022’de 41. sıradan 37. sıraya yükselen Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon ortamının durumuna ışık tutan rapor yayımlandı. Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının 10 yıldır arttığı, 2021’deki artışın ise yüzde 49 olduğu tespit edildi.

Ser Danışmanlık Genel Müdürü Dr. Ömer Özdinç, rapora ait değerlendirmelerini paylaşarak, “Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki gelişimine dair genel bir perspektif sunmayı amaçlayan raporumuz, her parametrede benzeri performans görülmese de genel manada 2021’in Ar-Ge ve inovasyon performansında kıymetli artışların yaşandığı bir yıl olduğunu gösteriyor” tabirlerini kullandı.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ORTASINDA PATENT MÜRACAAT SAYISI EN ÇOK ARTAN ÜLKE OLDU

Raporda değinilen başlıklar ortasında Ar-Ge ve inovasyon çıktıları başlığı altında patent, yayın, yararlı model ve tasarım tescilleri de yer aldı. 2020’de olduğu üzere 2021’de de Türkiye’de yerleşik teşebbüsçü ve iş insanlarının patent, yararlı model ve tasarım müracaat ve tescillerinin arttığı görüldü. 2021’de yerli tasarım müracaatlarının bir evvelki yıla nazaran yüzde 41 arttığını, yararlı model tescil oranlarının ise bir evvelki yıla kıyasla yüzde 119 artış gösterdiğini vurgulayan Dr. Ömer Özdinç, “Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, Kanada üzere ülkelerde patent müracaat sayıları son yıllarda azalma eğilimi gösteriyor. Buna rağmen Türkiye, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, kelam konusu ülkeler ortasında birliğe yeni katılan ve patent müracaat sayısı az olan Kolombiya hariç 10 yıl öncesine nazaran yüzde 111 üzere yüksek bir oranla patent müracaatlarını en fazla artıran ülke olarak konumlanıyor. Ar-Ge çalışanı başına patent verimliliğinde ise 100 işçi başına 4 patent başvurusu görülüyor. Bu bilgi de birçok Avrupa ülkesiyle birebir düzeyde. Öte yandan akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısında da sistemli artış trendi görülüyor. Tescil ve başvurulardaki artış, ticari çıktılara da yansıyor. 2021’de Türkiye’de imalat kesiminin toplam ihracat fiyatında evvelki yıla kıyasla %33 artış olurken, yüksek teknoloji ihracatında da yüzde 18’lik artış dikkat çekiyor” dedi.

AR-GE İŞÇİSİ SAYISI 2021’DE YÜZDE 11 ARTTI

2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nda ulusal ve milletlerarası teşvik istatistikleri incelendi. KOSGEB’in teknoloji ve bilgi ağır kesimlere takviyesinin artmaya devam ettiği hususu öne çıkarken, TÜBİTAK’ın dayanak fiyatlarında yüzde 28, KOSGEB’inkilerde ise yüzde 45 artış görüldü. Teşvik ve dayanaklara paralel olarak istihdamın da arttığını söz eden Özdinç, değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

“İstihdam datalarında Ar-Ge çalışanı sayısının 2021’de yüzde 11 arttığını, son 10 yılda çalışan sayısını en çok artıran bölümün ise bilgisayar programlama dalı olduğunu görüyoruz. 2021’deki en yüksek Ar-Ge iş gücü artışının yüzde 24’le bilgi ve irtibat kesiminde olduğunu biliyoruz. Teknoparklardaki şirket sayısı 2021’de bir evvelki yıla kıyasla yüzde 17 artarken, teknoparkların ulusal istihdama katkısının 75 bini aştığını tespit ediyoruz. Bugünün rekabetçi ortamında kamu ve özel dalın iş birliği içinde geliştirilmesi gereken tarafları ülke gerçeklerine uygun olarak güçlendirmesi ve güçlü tarafların yararlı çıktılara dönüşmesi için gerekli araçları devreye alması gerekiyor. Ser Danışmanlık olarak bu yıl üçüncü sefer hazırladığımız ve Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler ortasında yerini almasına katkıda bulunan ve Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine kapsamlı bir bakış sunması açısından ehemmiyet arz eden raporumuzun bu gayretlere ışık tutmasını diliyoruz.”