Zam sonrası cemevlerinin faturaları ne kadar oldu? Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı isyan ederek açıkladı

Alevilerin ibadethane yeri olan cemevleri, ticarethane statüsünde olduğu için gelen fatura sayıları epey yüksek. Hususa...

Zam sonrası cemevlerinin faturaları ne kadar oldu? Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı isyan ederek açıkladı

Alevilerin ibadethane yeri olan cemevleri, ticarethane statüsünde olduğu için gelen fatura sayıları epey yüksek. Hususa ait, Haberler.com’dan Dicle Doğan’a konuk olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Lideri Ercan Geçmez, cemevlerine gelen yüksek faturaların yeni bir mevzu olmadığını ve 2005 yılında vakfın Kurucu Lideri Ali Doğan’la birlikte bunun uğraşını başlattığını belirterek, “Biz fiyatsız elektrik istemiyoruz, cemevlerinin ticarethane statüsünden kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Geçmez, bu durumu “Türkiye toplumunun vicdanına bırakıyoruz, yapılan bir haksızlıktır” diyerek ıstırabını lisana getirdi.

“TARİFENİN TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ”

Dicle Doğan’ın, “Elektriğe artırım gelmeden evvel gelen faturalar nasıldı ve elektriğe yüzde 127 oranında artırım geldikten sonra nasıl oldu?” sorusuna Geçmez şu formda karşılık verdi:

“Bu yeni bir bahis değil aslında, biz vakıf olarak 2005 ve 2010 yılında elektrik tarifesi ile ilgili davalar açtık. Cemevlerini ibadethanelerden saymıyorlardı, ticarethane statüsünden tarifeye tabi tutuyorlardı ve biz bütün davaları kaybettik. Aleyhimize sonuçlanmasının münasebeti ise, mahkemeler bu bahis ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına başvurdu. Güç Piyasası Düzenleme Kurumuna da başvurduk zira güç fiyatlarının tarifesini belirleyen EPDK’dır. Kurum ise bize yazılı olarak dedi ki, ‘cemevlerinin ibadethane olabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın buna olur demesi lazım’ biz de buna itiraz ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı asla anayasa üzerinden bir kurum değildir, maddelerle kurulmuş bir kurumdur. Alevilerin ibadethanesini kimse tarife edemez, cemevleri diyorlarsa cemevleridir. Ülke hukuk devletidir ve bu manada da mahkemelere gittik ancak ne yazık ki mahkemeler aleyhimize sonuçlandı. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmedik. Bizden sonra dava açan kimi alevi kurumları bu mevzu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiler. Yani elhasıl son periyotta yüzde 127’de değil tam yüzde 137 oranında artırım gelince artık cemevlerinin yöneticileri bu faturaları karşılayamayacaklarını beyan ettiler. Biz tekrar söylüyoruz; biz fiyatsız elektrik istemiyoruz, tarifenin ticarethane statüsünden çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizim inanç, demokrasi ve hukuk anlayışımız; inançların inanç sahipleri tarafından finanse edilmesi, devletin bütün inançlardan elini çekmesi, onlara rastgele bir ekonomik takviye vermemesidir. Yalnızca yapması gereken şey ise, bir hukuk devleti statüsünde insanların hukuka uygun bir halde, birlikte yaşamayı savunabilecek inanç topluluklarının, inançlarına karışmadan onlara kin ve nefret lisanı kullanmadan hürmet göstermesidir.”

“CEMEVLERİNE UYGULANANAN ARTIRIM YÜZDE 127 DEĞİL, YÜZDE 137”

Son gelen faturanın sahiden kaldırılabilecek üzere olmadığını söyleyen Geçmez, “Burası tıpkı vakitte sanatsal aktifliklerin yapıldığı bir bina, zira alevilerin cemevleri bu türlü bir özelliğe sahip, komplike bir özelliğe sahip. Cemler yapılıyor ve cemlerde zakirlerin lisana getirdiği deyişlerin söylendiği kısımlar var ve tekrar semahçılar var, sanatsal etkinlikler var. Buna karşın biz pandemiyle birlikte bu aktiflikleri epey azalttık. Olağan elektrik faturalarımız 3000-5000 TL ortasındayken, artırımlardan sonra 11 bin 650 TL’ye çıktı tüm aktiflikleri azaltmamıza karşın. Gelen birkaç tane cenaze, bir iki tane cem. Öbür da bir şey yok. 11 bin 650 TL kabul edilecek bir şey değil. Tarife olarak da ticarethane. Bizim itiraz noktamız burası. Bizim dışımızda öbür alevi örgütleri, fiyatsız elektrik tarifesi talebinde bulundular mescitleri örnek göstererek. Ben buna da karşıyım. Bence mescitlerinde elektrikleri fiyatsız olmamalı. O masraflar da oraya giden topluluklar tarafından karşılanmalı. Örneğin, bize yalnızca elektrik faturası ticarethane statüsünde gelmiyor. Doğalgaz faturası da ticarethane statüsünde geliyor. Yaptığımız binaların belediyeler tarafından verilen ruhsatları da ticarethane statüsünde tabi tutuluyor. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Halbuki mescitlerin, kiliselerin ve sinagogların velhasıl ibadethane olarak kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin maddelerinin ibadethane olarak kabul edilen yerlerin, bu tıp binaların hiç bir karesinde bu vergiler aranılmıyor. Bizdekilerin tamamında vergiler alınıyor lakin bir de üstelik ticarethane statüsünde olduğu için katbekat fazla alınıyor. Biz bunlara itiraz ediyoruz.” dedi.