Vanda “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ VAN’DA BAŞLADI.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri Van’da başladı.


“İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri, Van Elit World Otel’de Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Özdemir, icra hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli Bölge Adliye Mahkemesi başkan ve üyeleri ile hakimlere yönelik düzenlenen seminerin 3 gün süreceğini ve 81 katılımcının eğitim alacağını belirtti. Özdemir, “Yenilenen ve güçlenen yapısı, ‘güven veren adalet için etkin eğitim’ anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimlerle yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere 4 alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir” dedi.


Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 81 katılımcı ile meslek içi eğitimleri tamamlayacaklarını dile getiren Özdemir, “Bu eğitim çerçevesinde şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılması, ilamlı takipler, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipler, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri ve buna ilişkin icra mahkemesine başvurular, istihkak davaları, ihalenin feshi konuları aktif bir şekilde görüşülecek. İcra hukukundan kaynaklanan davalar konulu meslek içi eğitim seminerimizin tüm katılımcılar için başarılı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Seminerin serhat şehri Van’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise, güncel Yargıtay içtihatlarının değerlendirileceği ve mevzuat değişikliğinin konuşulacağı faydalı bir seminer olacağını kaydetti.