Otellere çevresel sürdürülebilirlik eğitimi verildi

‘TEPEBAŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM SÜRECİ, TURİZM SEKTÖRÜ VE OTELLER İÇİN DEVAM EDİYOR. SON OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADIMLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRAH KURUM, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZELİNDE OTELLERİN YAPABİLECEKLERİ İYİLEŞTİRMELER ÜZERİNE EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Otellere çevresel sürdürülebilirlik eğitimi verildi

‘Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ çerçevesinde eğitim süreci, turizm sektörü ve oteller için devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi devam ediyor. İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan projede ilk olarak oteller ele alındı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, çevresel sürdürülebilirlik konusu ele alındı. Toplantıda, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kurum, çevresel sürdürülebilirlik özelinde otellerin yapabilecekleri iyileştirmeler üzerine eğitim verdi.


Otellere yönelik gerçekleştirilen eğitimde; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma amaçları, çevresel sürdürülebilirlik özelinde otellerin yapabilecekleri iyileştirmeler ele alındı. Başkan Kurum, temiz su ve sanitasyon, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam odağında da detaylı bilgiler paylaştı. Bu odak alanlarında Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örnekleri paylaşılırken sunumun ardından katılımcılarla birlikte otelin farklı bölümlerinde iyileştirme alanları tespit edildi. Katılımcılar atık yönetimi, su yönetimi, gıdaya erişim, enerji kullanımı ve tasarrufu konularında kendi uygulamalarından bahsederek deneyimlerini de paylaştı.


Programda eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlayan otellere, kriterlere uyum sağlamaları için belli bir zaman verilecek. Faaliyetlerini kriterler çerçevesinde dönüştüren oteller ‘Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası’ almaya hak kazanacak.