Resmi Gazete'de yayımlandı! Ceylanpınar TİGEM'e Çoban alınacak

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmesine sığır bakımı, beslenme ve çobanlık hizmetleri için hizmet alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ceylanpınar TİGEM'e Çoban alınacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'nın Bugünkü (15 Mart 2022) sayısında yayımlanan ilan ile Sığır Bakım - Besleme, Yemleme, Sağım, Çobanlık, Yem İmalat ve Teknik Hizmetleri İşçiliklerine ait hizmet satın alınacak. Konu ile ilgili yayımlanan ilan şu şekilde: Sığır Bakım - Besleme, Yemleme, Sağım, Çobanlık, Yem İmalat Ve Teknik Hizmetleri İşçiliklerine Ait Hizmet Alımı  İhale Edilecektir Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2022 yılı Sığır Bakım - Besleme, Yemleme, Sağım, Çobanlık, Yem İmalat ve Teknik Hizmetleri İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 300,00 TL karşılığında temin edebilirler. İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 24.03.2022 Perşembe günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.