Myndosta yapılaşma ihtimaline karşı hukuki süreç başlatılıyor

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASLARINDAN BİRİ OLAN BODRUM KARAKAYA MAHALLESİNDE BULUNAN ‘MYNDOS ANTİK KENTİ’ BÖLGESİNDE SİT DERECESİNİ DÜŞÜREREK YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞI DEĞERLENDİRİLEN KORUMA KURULU KARARINA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAĞI AÇIKLANDI.

Myndosta yapılaşma ihtimaline karşı hukuki süreç başlatılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bodrum Karakaya Mahallesinde bulunan ‘Myndos Antik Kenti’ bölgesinde sit derecesini düşürerek yapılaşmanın önünü açacağı değerlendirilen Koruma Kurulu Kararına karşı hukuki süreç başlatılacağı açıklandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Myndos Antik Kentinin yayılım alanında kalan özel mülkiyete ait bölgelerde jeoradar ve sondaj çalışması yapılması kararına karşı hukuki yollara başvuruyor. Antik kentin yayılım alanın yapılaşmaya açılabileceği değerlendirilirken, kararın diğer 110 antik kent için de emsal teşkil edebileceği belirtildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, adı geçen bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması için Koruma Kurulu Kararına ‘karşı oy’ kullandığı açıklanırken, “1. Derece Arkeolojik Sitler bölümünde ‘Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağı’ arkeolojik potansiyelin tespitine yönelik 1. Derece arkeolojik sit alanda sondaj yapılmasına izin veren Kurul Kararı mevzuata aykırıdır” denildi.


Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan jeoradar ve sondaj çalışması kararının risk teşkil ettiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bu karar Muğla İl genelinde tespiti yapılan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve 110 antik kent için ‘emsal’ olabilir. Antik kentlerin topografyasıyla korunması gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu karara karşı hukuki süreç başlatıyoruz” dedi.