Language Tree projesi tanıtıldı

ERASMUS+ KA220-YOU (GENÇLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI) KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN VE KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNİN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE SÜRDÜRÜLEN OLAN LANGUAGE TREE PROJESİNİN İLK TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Language Tree  projesi tanıtıldı

Kastamonu Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde sürdürülen "Language Tree" projesinin ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Erasmus+ KA220-YOU (Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları) çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kastamonu Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde sürdürülen "Language Tree" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Çevrimiçi olarak yapılan ilk tanıtım toplantısında Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmalarını Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Düsseldorf Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz yaptı.


İki bölümden oluşan toplantının birinci bölümünde projenin yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi’nden Öğreti Görevlisi Harun İlçioğlu, proje hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Kastamonu Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Veli Gök, Belçika Türk Dili Enstitüsü, Uyum ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. N. Feyza Altınkamış, Sapienza Üniversitesinden Doç. Dr. Isabella Chiari , Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneğinden Öğretim Görevlisi Atanur Memiş ve Ruhr Öğretmenler Derneği Celal Aydemir Language Tree projesinin stratejik ortaklık yapısında kurumların projeye nasıl katkı sağlayacaklarını ve ilgili kurumlardan projeye katılan araştırmacıları tanıttı.


Toplantının ikinci bölümünde projenin planlanan çıktıları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. İhtiyaç Analizi çıktısı hakkında Doç. Dr. N. Feyza Altınkamış, kılavuz çıktısı hakkında Dr. Himmet Sarıtaş, diyagramlar ve videolar çıktısı hakkında Öğretim Görevlisi Harun İlçioğlu, katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca proje çerçevesinde düzenlenecek iki uluslar arası sempozyum hakkında da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği Öğretim Görevlisi Damla Okyay, öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyeti hakkında da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneğinden Öğretim Görevlisi Zehra Kum bilgilendirme yaptı. Toplantıya yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve iki dilli Türk gençlerine Türkçe öğretimi alanında araştırma yapan uzmanların katılım sağladığı görüldü.


Toplantı soru ve cevap bölümüyle sona erdi. Proje ekibi tarafından proje çıktıları ile ilgili yeni bilgilendirme toplantılarının da yapılacağı belirtildi.