Hitit Üniversitesi 3 yılda 20 patent başvurusu yaptı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJELERDE GELİŞTİRİLEN 20 AKADEMİK BULUŞ İÇİN PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU.

Hitit Üniversitesi 3 yılda 20 patent başvurusu yaptı

Hitit Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelerde geliştirilen 20 akademik buluş için patent başvurusunda bulundu.


Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek yükseköğretim kurumu olma özelliği taşıyan Hitit Üniversitesinde sağlıktan mühendisliğe kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Akademik alanda önemli bilimsel projelere imza atan Hitit Üniversitesi, 2020 yılından bu yana 20 akademik buluş için patent başvurusunda bulunurken, Teknoloji Transfer Ofisinin kurulmasıyla birlikte yükselen bir ivme yakalandı.


Teknoloji Transfer Ofisinin yürüttüğü ilk çalışmalar neticesinde 2021 yılında 8 patent başvurusu yapan Hitit Üniversitesi, 2022 yılında 12 akademik buluş için daha başvuruda bulunarak bu sayıyı 20’ye çıkardı. Hitit Üniversitesi, çalışmalarına yoğunluk vererek 2023 yılında akademik buluş yelpazesini genişletmeyi ve yeni başarılara imza atmak istiyor.


Patent başvurusu yapılan “Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu” başlıklı buluşun patenti tescillendi. Öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Bilge Han Tozlu ve Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde dünyada bir ilke imza atılarak kalp hastalıklarının nefesten teşhisine imkan sağlayan elektronik burun geliştirildi.


Bununla birlikte öğretim üyesi Doç. Dr. Selen Özakar Akça tarafından yürütülen “Mekanik Ventilatöre Bağlı Çocuk Emziği” başlıklı buluş, faydalı model olarak tescillendi. Çalışma ile çocuk yoğun bakım ünitesindeki entübe edilmiş çocukların tedavilerine yardımcı olmak ve ağrılı işlemler sırasında konforunu sağlamayı hedefleyen emzik geliştirildi.


Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantıları, seminerler ve eğitimler düzenlenirken, bir taraftan da akademik alanda yürütülecek projelerle ilgili destekleme programları takip edilerek öğretim elemanlarının bu projelere dahil olmaları sağlanıyor.


Akademik buluşlar için başvurular, Teknoloji Transfer Ofisinde oluşturulan Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Birimi üzerinden yapılıyor. Tüm başvuru işlemleri ve gerekli prosedürler, öğretim elemanları adına ofis tarafından takip ediliyor. Patent başvuru ücretleri ve yıllık aidatlarını Hitit Üniversitesi ödüyor.


Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma-geliştirme konusunda Teknoloji Transfer Ofisindeki çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bulunduğumuz bölgeye karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olduğu inancıyla üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyoruz. Akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek olmak ve ortak yol haritaları belirlemek üzere 2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk. Yaptığımız çalışmalarla birlikte patent başvuru sayımızı 20’ye çıkardık. Bu başvurularımızdan 2 tanesi de tescillendi” diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Öztürk konuşmasının devamında, “Patentini almak için başvurduğumuz her bir akademik buluş, sadece üniversitemiz için değil; Çorum için, ülkemiz için önemli kazanım. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına projelerimize devam ediyoruz. Çalışmaları gerçekleştiren öğretim elemanlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.