Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2021 yılında 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 26 milyar 965 milyon...

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2021 yılında 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldi.

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması, 2020-2021

Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki hissesi 1,13 oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020 yılında 1,09 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı 1,13’e yükseldi.

Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki hissesi, 2009-2021

En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler 70,7 ile en büyük hisseye sahip olurken, bunu 23,7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr gayesi olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki hissesi ise 5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde işçi harcamaları 49,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Sektörlere nazaran Ar-Ge harcaması, 2021 Harcama kümelerine nazaran Ar-Ge harcaması, 2021

(1) Kâr hedefi olmayan kuruluşlar da dâhildir.

Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında 62,4 ile birinci sırada yer aldı

Ar-Ge harcamalarının 2021 yılında 62,4’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının 25,1’ini, yükseköğretim 10,6’sını, yurt dışı kaynaklar 1,9’unu ve öbür yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak 0,04’ünü finanse etti.

Sektörlere nazaran finans kaynakları dağılımı, 2021

Grafikteki sayılar, yuvarlamadan ötürü toplam 100’ü vermeyebilir.

Tam vakit muadili cinsinden 221 bin 811 Ar-Ge çalışanı çalıştı

Tam vakit muadili (TZE) cinsinden 2021 yılında toplam 221 bin 811 kişi Ar-Ge işçisi olarak çalıştı. Dallar prestiji ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge çalışanının 2021 yılında 67,4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, 28,2’si yükseköğretimde ve 4,4’ü kâr gayesi olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet kesiminde yer aldı.

TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçisinin oranı 32,1 oldu

TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçi sayısı, 2021 yılında 71 bin 301 kişi ile toplam Ar-Ge işçi sayısının 32,1’ini oluşturdu. Bölümler prestiji ile TZE cinsinden bayan Ar-Ge işçi oranı yükseköğretimde 45,7, kâr gayesi olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette 30,4, mali ve mali olmayan şirketlerde ise 26,6 oldu.

TZE cinsinden Ar-Ge insan kaynağının cinsiyete nazaran bölüm içi dağılımı, 2021

(1) Kâr hedefi olmayan kuruluşlar da dâhildir.

Ar-Ge işçisinin 31,2’si doktora yahut muadili eğitim düzeyine sahip

Ar-Ge çalışanı tahsil durumuna nazaran incelendiğinde, Ar-Ge işçisinin 34,9’unun lisans eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla 31,2 ile doktora yahut muadili, 24,3 ile yüksek lisans, 4,8 ile meslek yüksekokulu ve 4,8 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge işçisinin eğitim durumuna nazaran dağılımı ise sırasıyla; 48,0 ile lisans, 20,7 ile yüksek lisans, 18,3 ile doktora yahut muadili, 6,7 ile meslek yüksekokulu ve 6,3 ile lise ve altı eğitim seviyesi formunda oldu.

Öğrenim durumuna nazaran sayı ve TZE cinsinden Ar-Ge işçisi, 2021

En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması (İBBS) 2. Seviyeye nazaran 2021 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu 28,5 ile TR10 (İstanbul) ve 9,8 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Toplam Ar-Ge işçi sayısının 29,5’i TR10 (İstanbul), 19,3’ü TR51 (Ankara) ve 8,0’ı TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Mali ve mali olmayan şirketlerde Ar-Ge harcamasının 52,9’u Ar-Ge merkezlerinde yapıldı

Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 57 milyar 884 milyon TL Ar-Ge harcamasının 52,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının 85,2’si, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip olan teşebbüsler tarafından yapıldı.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki teşebbüsler tarafından yapıldı

İmalat endüstrinde Ar-Ge faaliyeti yürüten teşebbüsler teknoloji seviyelerine nazaran sınıflandırıldığında, 2021 yılında imalat endüstrinde gerçekleştirilen 32 milyar 773 milyon TL Ar-Ge harcamasının 47,5’inin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan teşebbüsler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında 35,3’tü. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının 39,6’sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler, 8,3’ü orta düşük teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler ve 4,6’sı düşük teknoloji faaliyetindeki teşebbüsler tarafından yapıldı.

İmalat endüstrinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının teknoloji seviyesine nazaran dağılımı, 2009-2021

Grafikteki sayılar, yuvarlamadan ötürü toplam 100’ü vermeyebilir.

İmalat endüstrinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2021 yılında en fazla araştırmacının 24 bin 630 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüsler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 16 bin 720 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüsler takip etti. TZE cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla pahanın 22 bin 299 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten teşebbüslerde olduğu saptandı.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı