BİRİ AŞK MI DEDİ ?

BİRİ AŞK MI DEDİ ?

YÂ MUHAMMED (sav)
  ( اللهمَّﷺصَلِّﷺوَسَـــلِّمْﷺوَبَارِكﷺْعلىﷺنَبِيِّنَـــاﷺمُحمَّدﷺ )
Çok sevdik Seni ama anlatabilmek ne mümkün ...
Şu derin duygularımızı âciz lisanımız vâsıtasıyla anlatmak ne mümkün ...
Biraz zorlayınca belki olur dedik;
derken, bir sükût bastırıyor âzâlarımızı ve yaşlar boşalıyor pınarlarımızdan ...
Hiçbir cümle anlatamıyor seni 
Ya MUHAMMED  (s.a.v) ...
Biz, anlatamıyoruz Sen'i ...
Sen'in ışığının, nûrunun, kokunun, cemâlinin tecelli ettiği varlıklarda aradık teselliyi ...
Onlar anlattı bize, Sen'i ...

Güneşi sevdik meselâ,
Gök kubbeye yükselipte cihânı aydınlatır ya hani ...
Tıpkı Sen'in getirdiğim İslâm Şeriâtı ile yüreklerimizi-hayatlarımızı, mâzimizi-istikbâlimizi aydınlattığı gibi ...
Ebediyetimizden bî-Haber iken, onu mu'allele çevirdin ve âkibetimiz de zâhir oldu o aydınlıkla ...

Gökyüzünü sevdik ...
Her nazarımızda gözlerimize huzur verirdi ...
Hani MUHAMMED (s.a.v) yazılı her hüsn-ü hat nazarının verdiği huzur misâli ...
O vakit dünya meşgâlesi de uçup giderdi bedenimizden ...
Sessizlik, huzur, tefekkür; tüm hücrelere yerleşirdi ...

Bir de Gülü sevdik ...
Bütün çiçekleri severdik. Tâ ki Sen'in gül korktuğunu öğrenenedek ...
Daha bir sever olduk gülü, hep onu kokladık ...
Onu koklarken Gül MUHAMMED 'e (s.a.v) salât ve selâm olsun dedik ...
Çünkü böyle görmüştük büyüklerimizden ...
Mâdem Sen Gülsün, Güller Şâhısın ...
Gül bizim için tüm çiçeklerden farklı olmalıydı ...
Sen'i anlatıyordu bize ...
Görmediğimiz yüzünün,  duymadığımız kokunun tesellisiydi bizlere ...
Nasıl farklı olmasın ki ..?

İlmi sevdik, seni bize öğrettiğinden.
Şiirleri sevdik, Sen'li duygularımıza tercüman olduğundan.
Kur'an-ı sevdik, ahlâkını yansıttığından.
Kâbe'yi sevdik, Sen orada olduğundan.
Yıldızları sevdik, sana benzeyen ashâbına, hadislerinde ki teşbihinden.
Yolları sevdik, belki ayağının tozu değdiğinden.
Kısaca her tezâhür olunan şey de aradık Sen'i,
çünkü Sen'i Sevdiğimizden ...
Sen de bizi sev ..! 
Yâ MUHAMMED (s.a.v)
Sen'i görmeden seven ümmetini, 
Seni ALLAH (c.c) sevdi diye seven ümmetini sev ..!