BDDK’dan ticari kredi kullanımında yeni koşul: Döviz varlıklarını artırana kredi verilmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi...

BDDK’dan ticari kredi kullanımında yeni koşul: Döviz varlıklarını artırana kredi verilmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin aktif bir biçimde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.

DÖVİZ VARLIĞI 15 MİLYON TL’YE GEÇMEYEN ŞİRKETLERE KURALLI KREDİ

Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

“Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

TİCARİ KREDİ KAİDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle hudutlu olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi müracaatında bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık devir içinde yabancı para net konum açığı bulunduğunu Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kontrol kuruluşları tarafından en şimdiki finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye nazaran tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış dokümanlarla bankaya başvurmaları kaidesiyle, bu şirketlere sırf müracaat tarihini izleyen 3 aylık devirdeki, kelam konusu tespit edilen durum açığı ile hudutlu olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, kredi müracaat tarihi prestijiyle, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en yeni finansal tablolarına nazaran faal toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız kontrol kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, kelam konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından denetiminin sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın birinci 10 iş günü içinde bir evvelki ay sonu bilançosuna nazaran yabancı para nakdi varlıklarının, faal toplamının ve bir evvelki ay sonu prestijiyle son 12 aylık net satış hasılatının şimdiki bedelini bankaya iletmeleri kaidesiyle bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

AA / Fatma Eda Topcu – İktisat