ZBEÜ ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVRESİTESİ İLE ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YÜKÜMLÜLERİN RUHSAL DESTEK VE PSİKİYATRİK İHTİYAÇLARINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

ZBEÜ ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Ünivresitesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yükümlülerin ruhsal destek ve psikiyatrik ihtiyaçlarına dair işbirliği protokolü imzalandı.


Protokol ZBEÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senato Odasında imzalandı. Ücretsiz tedavi hizmetlerinin verilmesine ilişkin işleyişi kapsayan protokole göre; ruhsal sorun yaşayanlara, psikiyatrik tedavi ihtiyacı olanlara, psikiyatrik tedavi görenlere, daha önce psikiyatrik tedavi görmüş olup mevcut durumda ruhsal destek veya psikiyatrik tedavi ihtiyacı olduğunu düşünenlere, intihar şüphesi ve intihar öyküsü olanlara Üniversite hastanesinde ücretsiz tedavi ve terapi hizmetleri verilmesi kararlaştırıldı.


Ayrıca protokolde serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere sağlanacak ruhsal desteğin risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları şeklinde sağlanmasıyla birlikte yükümlülerin vaka sorumlusu görüşmeleri doğrultusunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine yönlendirilmesi hususlarına yer verildi.


Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüleri ruhsal destek ve psikiyatrik ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek, yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için gerekli hizmetlerin amaçlandığı protokol toplantısı, karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılması ile sona erdi.