Ruslara karşı yapılan Harşit Savunmasını anlattılar

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEVAM EDERKEN, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA 1916-1917 YILLARI ARASINDA RUS ORDUSU TARAFINDAN GİRESUN’UN HARŞİT VADİSİ BÖLGESİNE YAPILAN İŞGAL VE İŞGALE KARŞI GÖSTERİLEN OLAĞANÜSTÜ DİRENİŞİN ANLATILDIĞI "HARŞİT SAVUNMASI" PANELİ DÜZENLENDİ.

Ruslara karşı yapılan Harşit Savunmasını anlattılar

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin sembolü olan "Harşit Savunması" bir panel ile meraklılarına anlatıldı.


Harşit Dernekler Federasyonu ve Giresun Üniversitesi Kültürel Faaliyetler Topluluğu tarafından düzenlenen panele Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezai Balcı, Tarih Bilim Uzmanı ve Harşit Savunması kitabının yazarı Adnan Yazıcı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmail Bayram konuşmacı olarak katıldı."100 bin Rus birliğine karşı, 36 bin Türk askeri Harşit’i geçilmez yaptı"


Giresun Üniversitesi Kültürel Faaliyetler Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Kamil Patan’ın yönettiği panelde, Prof .Dr. Sezai Balcı, Harşit yöresinin son bin yıllık tarihi hakkında bilgiler verdi. Anadolu’nun Türk Yurdu haline gelmesi sürecinde bölgede cereyan eden olaylardan kesitler sunan Balcı, bölgenin hem siyasi hem de kültürel açıdan önemli bir stratejik merkez olduğunu vurguladı.


Rus birliklerinin 18 ay boyunca süren işgali sırasında Harşit Vadisinin geçilmez olduğunu ifade eden Adnan Yazıcı ”Sayıları 100 bini bulan Rus birliklerinin yaklaşık 18 ay süren işgali sırasında, onlara 36 bin civarındaki Türk askeri birliği direniş göstermiştir. Askeri birliklerin mücadelesinin yanı sıra milis kuvvetler tarafından da desteklenen direniş ve direnişin sonuçları resmi kayıtlara göre isimleri tespit edilen 200’e yakın şehit askerin birçoğunun mezarı kaybolmak üzeredir. Bu şehitlerin aziz hatırasına ithafen bir anıtın ve tarihi belirlenecek bir anma gününün gerçekleştirilmesi önemlidir” dedi.“Harşit, hem geçilmezimiz, hem de vazgeçilmezimiz”


Giresun’un bugün ismi Doğankent olan ilçesinin adının eskiden olduğu gibi Harşit olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. İsmail Bayram, “Harşit ilçesi adının 1964 yılında çıkarılan bir kararname ile ’Doğankent’ olarak değiştirilmesi çok yanlış bir karar olmuştur. Mekan isimlerini değiştirme şeklinde alınan kararlar bir kültürel kırım anlamına gelmektedir. Harşit isminin tekrar geri alınması için Harşit Dernekler Federasyonu ile birlikte bir çalışma başlatılmıştır. İlçe adının değiştirilmesi ile unutulmaya yüz tutan tarihin ve kültürel değerler tekrar gün yüzüne çıkarılması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Harşit, Rus işgalinde geçilmezimiz, isim olarak da vaz geçilmezimizdir. Dolayısıyla Harşit, hem geçilmezimiz, hem de vazgeçilmezimizidir” diye konuştu.


Düzenlenen panele askeri ve emniyet mensupları, akademik personel, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.