Niğdede İslami İlimler Fakültesi 1. Öğrenci Paneli yapıldı

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE, BU YIL İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DİN VE İNSAN BAŞLIKLI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1. ÖĞRENCİ PANELİ’NİN 2. OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Niğdede İslami İlimler Fakültesi 1. Öğrenci Paneli yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde, bu yıl ilki gerçekleştirilen ’Din ve İnsan’ başlıklı İslami İlimler Fakültesi 1. Öğrenci Paneli’nin 2. oturumu gerçekleştirildi.


İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin 2. oturumunda üç farklı konu çerçevesinde 10 öğrenci ve 2 akademiysen sunumlarını yaptı. Günün ilk oturumunda ’’Dini Kimlik İnşasında Sosyal Medyanın Önemi’ başlıklı oturumda İslami ilimler fakültesi öğrencisi Dilruba Tosuner moderatörlüğünde; Gamze Erçıkan ’Dijital Diktatörlerin Tuzağı Sosyal Medya’, Sibel Kulak ’Sosyal Medyanın Çocuğun Dini Gelişimindeki Rolü’, Rabia Gök ’Dindar Kişilik İnşasında Sosyal Medyanın Ergenler Üzerindeki Rolü’, Dilan Yıldız, ’Dindar Kişilik İnşasında Sosyal Medyanın Aile Mahremiyetindeki Etkisi’ başlıklı tebliğlerini sunarlarken, panelin ikinci oturumunda ise ‘Siyer ve İslam Tarihindeki İhtilaflı Konuların Günümüzdeki İzdüşümleri’ başlıklı konu, İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Zehra Buğdaycı, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kurnaz ve Arş. Gör. Ahmet Gümüştop’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Zehra Buğdaycı ‘İfk Hadisesi Bağlamında Sahabe Algısı, Kevser Kayhan ’Genel Anlamda Sahabe Tanımı ve çerçevesi’, Dilan Olgun ’İslam Düşüncesinin Oluşumu ve Yöntem Sorunlarından Muhafazakarlık’, Burak Özcü ve Dürdane Bulut da ’Müslümanların Fetihlerinde Gayr-i Müslüm İbadethanelerine Yaklaşımları’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.


Program sonrasında panelistlere ve panelistlerin sunumlarının hazırlanmasında öncülük eden İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerine katılım ve teşekkür belgesi takdim edildi.