KBÜ Asyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. REFİK POLAT YAPTIĞI AÇIKLAMADA ASYA KITASI GENELİNDE ÖZELLİKLE TÜRKİ CUMHURİYETLERDEN KBÜ’NÜN 400’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞINI VE BİRÇOK ÜNİVERSİTE İLE KBÜ ARASINDA YENİ AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ. REKTÖR POLAT, KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN AKADEMİK BAŞARILARI, ULUSLARARASI ÇALIŞMALARININ DA ÇOĞU TÜRKİ CUMHURİYETLERİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN ÖRNEK ALINDIĞINI İFADE ETTİ.

KBÜ Asyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2022 yılı Asya Üniversiteleri Sıralamasında Karabük Üniversitesi 301-350 bandında yer aldı.


Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), Asya kıtasının en iyi üniversiteleri için yapmış olduğu sıralama sonuçlarını açıkladı. Karabük Üniversitesi, Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye’den sıralamaya dahil olan 68 üniversite arasındaysa devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldı. Sıralamada üniversiteler temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildi.


Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat yaptığı açıklamada Asya kıtası genelinde özellikle Türki Cumhuriyetlerden KBÜ’nün 400’ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve birçok üniversite ile KBÜ arasında yeni akademik iş birliklerinin yapıldığını söyledi. Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, uluslararası çalışmalarının da çoğu Türki Cumhuriyetlerinde bulunan üniversiteler tarafından örnek alındığını ifade etti.