Hatayda mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü bilgilendirme toplantısı yapıldı

HATAY’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Hatayda mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü bilgilendirme toplantısı yapıldı

Hatay’da Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan tarım alanında meydana gelen gelişmeleri takip edilmesi, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.


Bilgilendirme toplantısına Hatay İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu katıldı.


Hatay İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri, doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ’Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir” dedi.


Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu’da, bütün dünyanın bir pandemi dönemi ve savaş olayı yaşadığını belirterek, "Artık dünya ve ülkemizdeki insanlar tarımın ne kadar önemli olduğunu hisseder vaziyete geldi. Çünkü gıda, tarım ve üretim olmadan insanların yaşaması mümkün değildir. Her geçen gün nüfusumuzda artıyor. Nüfus arttıkça bu nüfusu besleyecek üretime de ihtiyaç bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı olarak en önemli olayımız özellikle birim alanından daha fazla ürün elde edebilmektir. Bunun için de günümüz teknolojiden ve dijitalden faydalanarak buradaki insan gücümüzü biraz daha ve bir adım daha öteye götürmek gerekiyor” diye konuştu.