ESOGÜ, PANERAMA projesinde edindiği deneyimleri diğer yükseköğretim kurumları ile paylaştı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ TEMSİLCİLERİNİN KATILDIĞI TOPLANTIYA ESOGÜ ADINA ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ KURUM KOORDİNATÖRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUT SAMİ İŞLEK KATILDI.

ESOGÜ, PANERAMA projesinde edindiği deneyimleri diğer yükseköğretim kurumları ile paylaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European Education and Culture Executive Agency) tarafından yürütülen Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeleri çerçevesindeki PANEREMA projesinde edindiği deneyimleri, Türkiye Ulusal Ajansı’nın Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısında diğer yükseköğretim kurumları ile paylaştı.


Yükseköğretim kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıya ESOGÜ adına Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek ile Erasmus+ KA171 ICM Programı ve İkili Anlaşmalar Sorumlusu Öğr. Gör. Emrah Orakcıoğlu katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek ve Öğr. Gör. Emrah Orakcıoğlu toplantıda, koordinatör olarak yürüttükleri PANEREMA projesinde edindikleri deneyimleri paylaştı. ESOGÜ’nün merkezi projelerde koordinatör olarak ilk kez yer aldığı ve Erasmus Mundus Design Measures çağrısının yayınlandığı 2021 yılında Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek proje olan PANEREMA çerçevesinde, nöropazarlama alanında 3 ortaklı, uluslararası ve inter-disipliner özelliği olan bir yüksek lisans programı tasarlanıyor.